Diş Merkezlerinde Çalışanın Acil Farkı Alma Durumu

Ağız ve diş sağlığı hastanelerinde acil farkı ödenip ödenmediği, gece vardiyaya kalan personele acil ücreti ödenip ödenmediği konusu oldukça merak edilen konular arasındadır.

Diş Merkezlerinde Çalışanın Acil Farkı Alma Durumu


Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5.maddesi (o) bendinde; "Sağlık tesislerinde özellik arz eden birimler; ameliyathane, anjiyo üniteleri, yoğun bakım, palyatif bakım merkezleri, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis/poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ile kemik iliği nakil üniteleridir. Sayılan birimlerde fiilen görev yapan personele özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden ek ödeme yapılır." denilmektedir.

2.Toplu Sözleşmede kabul edilerek yürürlüğe giren Toplu Sözleşme metninin 12. Maddesinde; "Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan ve mesai saatleri dışında, acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuarlarda çalışan personelden (sözleşmeli personel dahil) bu birimlerde fiilen çalıştıkları süreler özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilir." denilmektedir. Kamuajans

Sevil
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER