BİSİKLET DAĞITMA GÖREVİ VERİLEN ŞEF İÇİN MAHKEME NE DEDİ?

Bir üniversitede Şef kadrosunda görev yapan Devlet memuruna, bisiklet dağıtma işi gördürülmesi üzerine, ilgili memur tarafından açılan davada, söz konusu işin verilmesine ilişkin işlemin hukuka uygun olmadığına hükmedildi.

BİSİKLET DAĞITMA GÖREVİ VERİLEN ŞEF İÇİN MAHKEME NE DEDİ?

Bisiklet dağıma işi gördürülen şef tarafından açılan davada, söz konusu işin verilmesine ilişkin işlemin hukuka uygun olmadığına hükmedildi.Bir üniversitede Şef kadrosunda görev yapan Devlet memuruna, bisiklet dağıtma işi gördürülmesi üzerine, ilgili memur tarafından açılan davada, söz konusu işin verilmesine ilişkin işlemin hukuka uygun olmadığına hükmedildi.
Kırıkkale Üniversitesinde Şef unvanlı kadroda görev yapan personel, kendisine verilen bisiklet dağıtım işinin görev tanımına uymadığı gerekçesiyle konuyu yargıya taşımıştır.Davaya bakan Kırıkkale İdare Mahkemesi, davacının Kırıkkale Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nda şef olarak görev yaptığını; Şef ünvanlı kadronun Yönetim Hizmetleri Grubunda yer aldığını; memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, ayniyat memuru ünvanlı kadroların ise idari hizmetler gurubunda düzenlendiğini; davacıya verilen bisiklet dağıtım işinin alt hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki bir görev olduğunu; zaten bu görevin şef kadrosundaki davacıdan önce memur ve hizmetli kadrosunda bulunan personel aracılığı ile gerçekleştirildiğini belirterek, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına 22/09/2017 tarih ve 2017/700 sayılı kararı ile hükmetmiştir. Karar için tıklayınız …
Kırıkkale İdare Mahkemesinin söz konusu kararı üzerine davalı idare, Şef unvanlı personele verile işin görev tanımını “bisiklet dağıtım işinin yaptırılması” şeklinde değiştirmiş ve bu işle ilgili başka bir personel görevlendirmeden işin Şef tarafından görülmesi yoluna gidilmiştir.
İdare tarafından tesis edilen ikinci işleme karşı açılan iptal davasının İdare Mahkemesi tarafından reddedilmesi üzerine, yapılan istinaf başvurusunu değerlendiren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi; “davacıya verilen bisiklet dağıtım işinin bir şefin yürüteceği genel bir görev olmayıp alt hiyerarşik kademeler çerçevesinde dar kapsamlı bir görev olduğu, davacıya verilen görevin idari, mali ve sosyal hizmetler biriminden çok spor şubesinin görev tanımına uyduğu dikkate alındığında dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” şeklinde hüküm vermiştir. 

Kaynak: memurunyeri.com
YORUM EKLE
YORUMLAR
Sağ.Mem.
Sağ.Mem. - 8 ay Önce

O görevi verene bir cezai yaptırım yokmu

SIRADAKİ HABER