'300 bine yakın sözleşmeli devlet memuru bir hayal kırıklığı yaşadı!'

Her yasama döneminde bir kanunu doğrudan Genel Kurula getirme hakkım var. Allah ömür verirse her yasama döneminde de sözleşmelilerle ilgili teklifimin, siz komisyonlarda kabul etseniz de etmesiniz de, Genel Kurula getirilmesini sağlayacağım. En azından sözleşmeliler, verdiğiniz sözün arkasında ne kadar durup durmadığınızı görsün.

'300 bine yakın sözleşmeli devlet memuru bir hayal kırıklığı yaşadı!'

İSMAİL KONCUK (Adana) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; heyetinizi saygıyla selamlıyorum.70 maddelik bir kanun teklifini daha görüşüyoruz. Tabii ben dün sözleşmelilerle ilgili bir kanun teklifi vermiş ve doğrudan Genel Kurula indirttirmiştim. Tabii olumsuz sonuçlandı. 300 bine yakın sözleşmeli devlet memuru bir hayal kırıklığı yaşadı. Şunu buradan ifade ediyorum: Her ne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisinde sözleşmelerle ilgili bu kadro teklifimiz, sizlerin verdiği kanun tekliflerine ve referandum meydanlarında Sayın Cumhurbaşkanının verdiği söze rağmen burada reddedilmiş de olsa, bundan sonra da sözleşmelilere kadroyu, bu kadro alınana kadar burada mutlaka ifade edeceğim. Yani bu, kabul edilebilir bir hukuksuzluk değildir. Bu, insan hakkı ihlalidir. Bir insan hakkı ihlaline, bir ülkede farklı hukuki hakların belli gruplara farklı farklı olarak verilmesine gönlümüz asla İYİ PARTİ Grubu olarak razı gelmez. Onun için bunu her fırsatta dile getireceğiz. Her yasama döneminde bir kanunu doğrudan Genel Kurula getirme hakkım var. Allah ömür verirse her yasama döneminde de sözleşmelilerle ilgili teklifimin, siz komisyonlarda kabul etseniz de etmesiniz de, Genel Kurula getirilmesini sağlayacağım. En azından sözleşmeliler, verdiğiniz sözün arkasında ne kadar durup durmadığınızı görsün.

Bakın, birçok memur üçüncü ayda yüzde 15’lik vergi diliminden yüzde 20’lik vergi dilimine geçiyor. Zaten yüzde 4 zam yapıyorsunuz bakın, 1 ocak itibarıyla memurlarımıza, memur emeklilerimize yüzde 4, işçilerimize yüzde 3,5 zam yaptınız. Peki, iki ay sonra, üç ay sonra, dört ay sonra -maaş durumuna göre değişiyor  bu- yüzde 20’lik vergi dilimine girdiğinde yüzde 5’lik bir kayıp meydana geliyor. Yani kaşık ucuyla verip kepçeyle geri alıyorsunuz. Pilotları düşünüyorsunuz, kabin memurlarını düşünüyorsunuz, amenna, hiçbir itirazımız yok ama diğer memurları, emeklileri, işçileri neden düşünmüyorsunuz? Neden burada bunları gündeme getirmiyoruz? Neden bu kanun tasarısı içerisinde 3600 ek gösterge sözünüzün olmadığını da soruyorum, merak ediyorum? Bunları millete söz olarak verdiniz ama hâlen yerine getirmediniz. Öğretmenler bakımından da, 100 Günlük Eylem Planı’nızda olmasına rağmen –yüz günün dolmasına şurada bir şey kalmadı- bu 70 maddelik kanun içerisinde neden öğretmenlere verdiğiniz 3600 ek gösterge sözüyle ilgili bir düzenleme yok? Onu da anlamakta zorlanıyorum.

Kamubiz.com
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER