Sağlık çalışanlarına Ek Ödeme Müjdesi...

Şubat ek ödemelerinde ne kadar artış olacak ?

Sağlık çalışanlarına Ek Ödeme Müjdesi...
3.Toplu sözleşme mutaabakatinda yer alan Sağlık Personeline Ek Ödemelerin Arttırılması Hakkında Resmi Yazı

 
Üçüncü seviye acil servis ve üçüncü seviye yoğun bakımlarda görev yapanlar için Toplu Sözleşme hükmü çerçevesinde verilecek % 10 ek puanla birlikte 14/02/2013 tarihli ve 28559 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik uyannca ek puan alanlara söz konusu ek puanlar verilmeye devam edilecektir.

ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde çalışan ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında ek ödeme yapılan personele mezkur Yönetmelik kapsamında yapılacak ek ödemelerde ayda 5 güne ve yılda toplam 10 güne kadar kullanılan yıllık izin süreleri aktif çalışma gün katsayısının hesaplanmasında “çalışılmayan gün” kapsamında değerlendirilmeyecek ve ilgili personelin aktif çalışma gün katsayısından düşülmeyecektir. Bu süreler için personele sağlık tesisi puan ortalaması üzerinden, hâlihazırda görev yaptığı birim için öngörülen kadro unvan katsayısı ve tavan ek ödeme katsayısı dikkate alınarak ek ödeme yapılacaktır.

209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine istinaden yürürlüğe konulan Yönetmelikler eki listelerde tabip dışı personel için öngörülmüş olan hizmet alanı – kadro unvan katsayıları, 0,05 puan eklenmek suretiyle uygulanır.” hükmünün uygulanmasına yönelik olarak;

ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde çalışan personele mezkur Yönetmelik kapsamında yapılacak ek ödemelerde Ek-2 ve Ek-3 sayılı tablolarda tabip dışı personel için öngörülen kadro unvan katsayıları 0,05 puan arttırılarak uygulanacaktır.
İLGİLİ RESMİ YAZI AŞAĞIDADIR










Kaynak Sağlıkplatform


Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2016, 23:18



YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER