2015 Kasım ayına göre memur sayıları

2015 Kasım ayına göre memur sayıları

2015 Kasım ayına göre memur sayıları
Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan verilere göre hizmet sınıfları itibarıyla;

1- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı: 552.585,

2- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı: 2.180,

3- Sağlık Ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı: 404.386,

4- Teknik Hizmetler Sınıfı: 145.741,

5- Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı: 896.387,

6- Avukatlık Hizmetleri Sınıfı: 4.095,

7- Emniyet Hizmetleri Sınıfı: 262.291,

8- Din Hizmetleri Sınıfı: 110.488,

9- Yardımcı Hizmetler Sınıfı 111.515,

Olmak üzere, toplam 2.489.668 memur bulunmaktadır.

Bu rakamlar içerisinde yer alan 111.515 kişiye ulaşan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelidir. Bu görevlerin hizmet alımı yöntemiyle yapılacağı dikkate alındığında bize göre sorun olan bu durumun çözülmesi gerekiyor. Kaldı ki YHS personelinin yaptığı işler asli ve sürekli kamu hizmeti olarak kabul edilmediği için memur tanımına da uymamaktadır.

2015 Kasım ayına göre kamu personel sayıları

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan verilere göre hizmet sınıfları itibarıyla;

Memur; 2.489.668,Hakim ve Savcı; 15.915

Öğretim Elemanları; 126.168,

Sözleşmeli Personel; 107.110 (4/B Sözleşmeli Personel; 11.704, Diğer Sözleşmeliler; 14.326, KİT'lerdeki Sözleşmeli Personel; 73.411, Mahalli İdarelerdeki Sözleşmeli Personel; 7.669)

İşçi; 278.088

Geçici Personel ; 23.220,

Özel Hükümlere Tabii Personel (Kamu Bankaları (T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Merkez Bankası, Türkiye Halk Bankası A.Ş., Vakıflar Bankası T.A.O);61.877

Asker Sayıları; 237.040,

Olmak üzere toplam 3.339.086 kamu personeli istihdam edilmektedir. Ancak, bu rakamlar içerisinde MİT Müsteşarlığı, kadro ve pozisyonları bulunmamaktadır.

Personel sayıları gerçeği yansıtıyor mu?

Yukarıda yer verilen rakamların gerçek rakamlar olmadığı bu verileri yayımlayan Kurum tarafından ifade edilmektedir. DPB tarafından yayımlanan bu verilerin altında yer alan bilgi notu oldukça dikkat çekici ve düşündürücüdür. Bu bilgi notunda aynen;"1) Personel kadro ve pozisyonlarına ilişkin sayılar kamu kurum ve kuruluşların gönderdikleri verilerden derlenmiştir. 2 ) MİT Müsteşarlığı kadro ve pozisyonları bu sayılara dahil değildir." ifadesini görüyoruz.

Üzülerek belirtmek gerekir ki, bu bilgi notuna göre, yayımlanan verilerin doğru olmadığı zımnen ifade edilmiştir. Yani kamu kurumları eksik veri göndermişse ya da hiç veri göndermemişse biz bu bilgilerin doğruluğuna nasıl güveneceğiz.

Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından alınacak 4-c sigortalı sayıları ile yukarıda yer verilen sayılar kıyaslandığında verilerin gerçek rakamları yansıtmadığı açıkça görülecektir. Yine Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan veriler de gerçek rakamlardan uzak olup, her üç kurum tarafından yayımlanan rakamların kıyaslandığında ciddi farklar olduğu görülecektir.

Kamu personel sayılarının dahi net olarak bilinmediği bir kamu yönetiminin sağlıklı bir yapı sergilediğini iddia etmek mümkün değildir. Halbuki kurulacak Web Servisler aracılığıyla çok basitçe ve emek harcanmadan kamu personel sayıları tespit edilebilir.

Hangi kurumlarla mı? Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Say2000i Personel Modülündeki personel verileri ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından toplanan sigortalı verileri kurulacak Web Servisler aracılığıyla çok basitçe tespit edilebilir. Tespit edilen bu verilerin analizi ile de kamu personel sayıları net olarak tespit edilebilir.

Yazının devamı için tıklayınız

Yenişafak
Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2015, 10:57YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER