Yurt dışı sağlık diplomalarının tescili için gerekli işler

Yurt dışında öğreni̇m gören ve denklik belgesi alan doktor, di̇ş heki̇mi̇ ve eczacılar i̇le yardımcı sağlık personeli̇ni̇n diploma tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi için hazırlamaları gereken belgeler;

Yurt dışı sağlık diplomalarının tescili için gerekli işlerDilekçe

T. C. Nüfus cüzdanının sureti. Nüfus idarelerince verilen vukuatlı nüfus kayıt örneği. Harç makbuzu vergi dairelerine yatırılacak. (Doktor, Diş Tabibi ve Eczacılar İçin  949,50 TL) (Diğer Yardımcı Sağlık Personeli için 282,70 TL ) Not: Bu harç miktarları 31/12/2019 tarihine kadar geçerlidir. Ön Lisans ve Lisans Mezunları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan diploma denklik belgesinin aslı ve noter tasdikli sureti. Lise mezunları için ise İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış diploma denklik belgesinin aslı ve noter tasdikli sureti. Diplomasının aslı ve Türkçe tercümesi (Türkçe tercümeli olanı Konsolosluk veya noter tasdikli olacak)

 

Sevil
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER