Sağlık Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonucu

Sağlık Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonucu

Sağlık Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonucu
02-10/03/2016 tarihleri arasında yapılan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Denetçi Yardımcılığı Sözlü Sınavında başarı göstererek Sağlık Denetçi Yardımcılığına atanmaya hak kazanan asıl adayların başarı durumunu gösterir liste Ek:1’de, yedek adayların başarı durumlarını gösterir liste Ek:2’de sunulmuştur. Ayrıca asıl ve yedek adayların başvuru formlarında belirtilen adreslerine sınav sonucu taahhütlü mektup ile gönderilecektir.

Asıl adaylardan atama için gelmeyen veya ataması yapılıp da göreve başlamayan adayların ya da göreve başlayıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay içerisinde yedek adaylar başarı sırasına göre çağrılacaktır.

Atanmaya hak kazanan asıl adayların, atama işlemlerinin başlatılabilmesi amacıyla aşağıdaki belgeler ile birlikte en geç 21/04/2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığının; Kültür Mah. Meşrutiyet Cad. No:40 Kızılay-Çankaya/ANKARA adresindeki yeni binasına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.     

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 06/04/2016

 ATAMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1) Örnek dilekçe (Ek:3),

2) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Ek:4),

3) Bilgi Formu (Ek:5),4) Mal Bildirimi Formu (Ek:6),

5) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

6) 4 adet vesikalık fotoğraf,

7) Adli sicil kaydı,

8) Yurdun her yerinde görevini yapmaya engel durumunun olmadığına dair sağlık kurulu raporu,

9) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.


Sağlık Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonucu için internet erişimine tıklayınız

radmin

radmin


İletişim HesaplarıYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER