Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları tamamlandı

2018 İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları tamamlandı

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek en az ilkokul mezunu, engelli, ve eski hükümlü olmak üzere 5 bin 298 yurttaşın personel alımı başvuruları 13 Eylül itibari ile tamamlandı. Kurum bünyesinde illere göre kontenjan durumu neticesinde farklı pozisyonlarda çalışacak olan bireyler, başvurularının tamamlayarak Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçlarını beklemeye koyuldu. Peki, 2018 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.9.2018  10:51 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018  10:55
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları tamamlandı - 2018 İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?
Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinden yayımlanan ilan ile, Sağlık Bakanlı��ı bünyesinde en az ilkokul mezunu 5298 ilkokul mezunu personel alımı yapacağı duyurulmuştu. İlgili başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleşirken, personel alımı başvurularının son günü 13 Eylül tarihinde son bulmuştu. Başvurularının tamamlanması ile gözler personel alımı sonuçlarına çevrildi.

On binlerce bireyin başvurduğu Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, başvurularının tamamlanması ile Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bazı bilgiler

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI
Sağlık Bakanlığı tarafından İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı sürekli işçi kadrolarına yerleşen adayların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden ödenecek. Her aday, ilan edilen kadrolardan bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir meslek koluna başvuru yapacak. Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek sürekli işçiler, İş – Kur tarafından bildirilen adaylar arasından Sağlık Bakanlığınca noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İş – Kur tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü //www.yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;
a) Engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.b) 18 yaşını tamamlamış olmak.

c) Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için son başvuru tarihi itibariyle en az ilköğretim mezunu olmak.

d) Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden / programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika / belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak. e) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

2. Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir.

3. Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylardan;

a) Eski hükümlüler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar, affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

b) Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

Sevil
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER