Sağlık Bakanlığı'ndan 2018/12 Genelge

Sağlık Bakanlığı Stratejik Geliştirme Başkanlığı tarafından 93377465/869 sayılı İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemleri konulu 2018/12 Genelge yayınlandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan 2018/12 Genelge

Müsteşar Prof. Dr. Eyüp Gümüş imzalı Genelgede, ''İl Sağlık Müdürlükleri ile bağlı sağlık tesisleri ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımları ile yapım işler ihalelerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu Kanunlara dayanılarak çıkartılan ikincil mevzuat hükümleri doğrultusunda, satış ve kiralama işlemlerini ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan ikincil mevzuat hükümlerine göre yapmaktadır.4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunler ve ikincil mevcuat hükümlerinde, ihale sürecinde veya sözleşmenin uygulanması sırasında bazı fiil veya davranışlarda bulunmanın yasak olduğu ve bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında nasıl bir işlem tesis dileceği belirtilmiştir.'' denilmiştir. 

GENELGE

Kamuajans.com
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER