DPB'den 4 sağlık kadrosu için açıklama

ODYOLOG, PERFÜZYONİST, SAĞLIK FİZİKÇİSİ, DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ POZİSYONLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE

DPB'den 4 sağlık kadrosu için açıklama
Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağı ilan edilmiştir.
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun hükümleri uyarınca;
Lisans eğitimleri üzerine odyoloji alanında yüksek lisans veya doktora yapan adayların Odyolog pozisyonuna, 
Lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapan adayların Perfüzyonist pozisyonuna, 
Fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği lisans eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans yapan adayların Sağlık Fizikçisi pozisyonuna,
Lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapan adayların Dil ve Konuşma Terapisti pozisyonuna,


başvurmaları mümkün bulunmaktadır. 
12- 18 Nisan 2016 tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığınca gerçekleştirilecek olan yerleştirmelerde, lisansüstü öğrenimlerine istinaden Sağlık Fizikçisi, Odyolog, Dil ve Konuşma Terapisti ve Perfüzyonist unvanlı pozisyonlara başvuruda bulunacak adaylardan, daha önce Başkanlığımızca mezuniyet bilgileri alınmamış olanların 5 Nisan 2016 Salı günü saat 17.00’ye kadar;
1. Her bir pozisyon için belirtilen alanlarda düzenlenmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi,
2. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,
ile birlikte Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. 
Ayrıca, 1219 sayılı Kanunda belirtilenlerden farklı bir alandan mezun olmakla birlikte, Yükseköğretim Kurulunca; “mezun olduğu programın belirtilen programlardan birine denk olduğuna” ya da “mezun olduğu program itibariyle belirtilen pozisyonlardan birinde görev yapabileceğine” karar verilmiş olan adayların, yukarıdaki belgelerin yanı sıra ilgili YÖK kararını da ibraz etmeleri gerekmektedir.
İlgili adaylara duyurulur.
Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2016, 20:17

radmin

radmin


İletişim HesaplarıYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER