Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik

Sağlık Bakanlığı ile Bağlı Kuruluşlarının Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikde değişiklik yapıldı.

Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik

MADDE 1 - 15/5/2017 tarihli ve 30067 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ile Bağlı Kuruluşlarının Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında Yönetmeliğin başlığında yer alan "İLE BAĞLI KURULUŞLARININ" ibaresi çıkarılmıştır.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlık döner sermaye işletmelerinin idaresi, sermayesi, gelir ve giderleri ile bütçe işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir." MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Döner sermaye işletme yöneticisi: Bakanlık merkez işletmesinde Müsteşarı, taşra teşkilatında ise İl Sağlık Müdürünü,

c) İşletme: Sağlık Bakanlığı merkez ve İl Sağlık Müdürlükleri döner sermaye işletmesini, ç) İşletme birimi: Sağlık Bakanlığı merkez birimleri, İl Sağlık Müdürlüğü merkezi için kurulan birim (Sağlık Müdürlüğü İşletme Birimi olarak adlandırılacaktır) ile İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı sağlık tesislerinde (Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri dahil) kurulan birimi,

d) İşletme birimi bütçesi: İşletme birimlerinin gelir ve gider tahminlerini gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi,

e) İşletme birimi yöneticisi: İşletme biriminin en üst yöneticisini, f) İşletme bütçesi: İşletme birimlerinin bütçelerinin konsolide edilerek oluşturulan ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi,

g) Kanun: 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunu,"

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin ikinci bölüm başlığında yer alan "İdaresi," ibaresi "İdaresi ve Harcama Yetkililiği" şeklinde değiştirilmiştir.MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin başlığı "İşletmenin idaresi ve harcama yetkililiği" olarak; aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan "işletmenin" ibaresi "işletme" olarak, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan "İşletmenin döner sermaye yöneticisi" ibaresi "Döner sermaye işletme yöneticisi" olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. "(3) Bakanlık merkez birimlerinde işletme birim yöneticileri harcama yetkilisidir.

(4) Taşra teşkilatında İl Sağlık Müdürü harcama yetkilisidir.

(5) Bakanlık merkez birimlerinde işletme birim yöneticileri, işletme biriminde hiyerarşik olarak en yakın yöneticilere; İl Sağlık Müdürü, Sağlık Müdürlüğü İşletme Birimlerinde hiyerarşik olarak en yakın yöneticilere, işletme birimi kurulan Sağlık Tesislerinde ise işletme birimi yöneticisine harcama yetkisini devredebilir."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 6 - (1) Döner sermaye işletmesinin mali ve muhasebe işlemleri ilgili mevzuatına göre görevlendirilecek muhasebe yetkilisi tarafından yürütülür.

(2) İhtiyaç duyulması halinde, döner sermaye muhasebe yetkilisine yardımcı olmak üzere muhasebe yetkilisi yardımcıları görevlendirilebilir." MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 7 - (1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı için 209 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen tutar kadar sermaye tahsis edilmiştir. Bu miktar her bütçe yılı içinde Bakanlar Kurulunca ihtiyaca göre artırılabilir. (2) İşletmelerin her birine verilecek sermayenin miktarı Bakanlıkça ihtiyaca göre belirlenir." MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 14 - (1) Bütçe bölümleri arasında aktarma yapmaya Müsteşar yetkilidir. Bu yetkisini yazılı olarak devredebilir. (2) Bölüm içi aktarmalarda aktarma yapmaya Bakanlık merkez birimlerinde işletme birim yöneticileri, taşra teşkilatında ise İl Sağlık Müdürü yetkilidir."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "(2) İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde sağlık müdürlüğü işletme birimi ve bağlı sağlık tesisleri işletme birimi bilançoları konsolide edilerek İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi bilançosu Sağlık Bakanlığı merkez döner sermaye saymanlığına gönderilir." "(3) Sağlık Bakanlığı merkez döner sermaye saymanlığı, Sağlık Bakanlığı merkez ve İl Sağlık Müdürlükleri döner sermaye işletmelerinin bilançolarını Şubat ayı sonuna kadar konsolide ederek elektronik veya kağıt ortamında istenilecek şekilde ilgili yerlere verirler."

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlık ve bağlı kuruluşlar" ibaresi "Bakanlık ve merkez" olarak, ikinci fıkrasında yer alan "4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesine göre" ibaresi "4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (g) bendi gereğince" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
YORUM EKLE
YORUMLAR
HEMŞİRE
HEMŞİRE - 1 yıl Önce

ak parti kurulduğundan beridir saglık çalışanları olarak hemşire sağlık memuru vb hep destek verdik yanında olduk saglıkta dönüşümü başarıyı sağladık ve bunun neticesinde ak parti saglıktaki memnuniyet sayesinde oy oranlarını hep yükseltti ancak görünen odur ki bunun karşılığında saglıkçılar hep ötelendi görmezden gelindi saglıkçılar olarak ha bu yıl, ha gelecek yıl diye, diye sabrede, sabrede ses çıkartmadan bir umutla bizlere iyileştirmeler yapılır diye 15 yıldır bekledik bekliyoruz maalesef 15 yıl sonunda elimizde hiç bir sey yok elimizde olanlar hep geriye gitti en basit örneği aylık döner sermaye alamayan nice hastaneler çalışanlar var. 15 yıldır hemen herkesime esnafından çiftçisine ögrencisine askerine ögretmenine hakimine imamına ögretim üyelerine doktorlara, polislere özlük haklarında, ek ödemelerinde, maaşlarında iyileştirmeler yapıldı biz saglık çalıanlarına hiç birsey yapılmadı bu da bizleri çok üzdü ve hükümete güven kalmadı bizlerde artık bunları düşünerek oylarımızı, tercihimizi bunları düşünerek kullanacagız cumhurbaşkanımıza hep destek tam vereceğiz ancak hükümete oy kullanmıyacagız .yüzlerce hemşire sağlık memuru saglık çalışanları kime sorsan bu şekilde bir tavır düşünce almış durumda yıpranma zaten hakkımız dır bir lutür gibi yansıtmasınlar çünkü her türkü riskle karşı karşıyayız bizler hasta odaklı tedavi odaklı çalışan kişileriz saglık demek hasta ,doktor,-hemşire,saglık memuru demektir bizler canla uğraşıyoruz materyalle evraklarla çalışmıyoruz .kim hangi kurum vardır ki 7 gün 24 saat hafta sonu yaz kış demeden resmi tatil demeden bayram demeden hafta sonu demeden çalışıyor söylermisiniz. bizler savaşta,doğal afetlerde,salgın hastalıklarda,her daim görev yapan çalışan kişileriz.hastayla hasta yakınıyla uğraşan hastanın tedavisi banyosu alt temizliği pansumanları enfeksiyonlarıyla vb uğraşan kişileriz masa başı çalışmıyoruz.herseyin başı saglık iken bizlere verilen değer bu olmamalıdır. bu ülkede asker polis gazeteci kameraman itfayiyeci vb yıpranma alıyor ise biz sağlık çalışanlarınında hakkıdır.maaşlarımızın azlığı çalışma koşullarının zorluğu servislerin doluluğubizleri bitirdi tükendik. çalışmalarımızın hakkı kamuda en düşük maaş olmamalıdır..yıprama payı önceliğimiz değildir kimse emekli olmak istemiyorki çünkü olunca aldığı bu maaşla aç kalır.önceliğimiz maaşların ,döner sermayenin arttırılması ve emekliliğe yansıtılması.yıllık elli günlük yıpranmadan kimseye bir fayda gelmez sonrada iş yaptık diye bas bas bağırır reklam yaparsınız.yıpranmanız sizin olsun maaşlara zam istiyor saglıkçılar askere 400 tl 900 tl zam yapılırkenb,ögretim üyel 1000 tl zam yapılırken hakimlere zam ögretmenlere yapılırken. saglıkçılar hemşireler saglık memurları hariç her kesime iyileştirme yapıldı.ve birde yetkili sendika olarak sizleri

SIRADAKİ HABER