81 Yeni Fakülte...

Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

81 Yeni Fakülte...


  2016/8555 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar
Karar Sayısı : 2016/8555
Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte ve yüksekokulların kurulması, kapatılması ve adlarının değiştirilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının teklifleri üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 16/2/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

16/2/2016 TARİHLİ VE 2016/8555 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) Ekli (I) sayılı listede belirtilen yükseköğretim kuramlarına bağlı olarak karşılarında belirtilen fakülteler ile yüksekokul kurulmuş, ekli (II) sayılı listede belirtilen yükseköğretim kuramlarına bağlı olan fakülte ve yüksekokullar kapatılmıştır.

MADDE 2- (1) Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesinin adı Ziraat Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

(2) Çanakkale önsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

(3) İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Sanat ve Tasarım Fakültesinin adı Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

(4) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Fethiye Tarım Bilimleri Fakültesinin adı Fethiye Ziraat Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(I) SAYILI LİSTE

S. No

Üniversite Adı

Kurulan Fakülte ve Yüksekokulun Adı

1.

Adnan Menderes Üniversitesi

Hemşirelik Fakültesi

2.

Adnan Menderes Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

3.

Atatürk Üniversitesi

Hemşirelik Fakültesi

4.

Bayburt Üniversitesi

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

5.

Bülent Ecevit Üniversitesi

Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi

6.

Kırklareli Üniversitesi

Lüleburgaz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

7.

Kocaeli Üniversitesi

Denizcilik Fakültesi

8.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Diş Hekimliği Fakültesi

9.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi

10.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

11.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Denizcilik Fakültesi

(II) SAYILI LİSTE

S. No

Üniversite Adı

Kapatılan Fakülte ve Yüksekokulun Adı

1.

Adnan Menderes Üniversitesi

Aydın Sağlık Yüksekokulu

2.

Kocaeli Üniversitesi

Barbaros Denizcilik Yüksekokulu

3.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Fen Fakültesi

4.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

5.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu

2016/8562 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı : 2016/8562

Bazı yükseköğretim kımıltılarına bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokulların kurulması, kapatılması ve adlarının değiştirilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 22/12/2015 tarihli ve 13210223 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 25/1/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

25/1/2016 TARİHLİ VE 2016/8562 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) Ekli (I) sayılı listede belirtilen yükseköğretim kuramlarına bağlı olarak karşılarında belirtilen fakülte, enstitü ve yüksekokullar kurulmuş, ekli (II) sayılı listede belirtilen yükseköğretim kurumlan bünyesinde yer alan yüksekokullar kapatılmıştır.

MADDE 2- (1) Ege Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Güzel Sanatlar Fakültesinin adı Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

(2) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kapatılmış ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi kurulmuştur.

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

S. No

Üniversite Adı

Kurulan Enstitü, Fakülte veya Yüksekokulun Adı

1.

Adnan Menderes Üniversitesi

Nazilli Güzel Sanatlar Fakültesi

2.

Adnan Menderes Üniversitesi

İslami İlimler Fakültesi

3.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Doğubeyazıt İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

4.

Ahi Evran Üniversitesi

Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

5.

Ahi Evran Üniversitesi

İslami İlimler Fakültesi

6.

Akdeniz Üniversitesi

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

7.

Amasya Üniversitesi

Yabancı Diller Yüksekokulu

8.

Atatürk Üniversitesi

Kış Sporları Enstitüsü

9.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

10.

Bingöl Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

11.

Bozok Üniversitesi

Yabancı Diller Yüksekokulu

12.

Bülent Ecevit Üniversitesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

13.

Celal Bayar Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

14.

Celal Bayar Üniversitesi

Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

15.

Cumhuriyet Üniversitesi

Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

16.

Düzce Üniversitesi

Spor Bilimleri Fakültesi

17.

Ege Üniversitesi

Spor Bilimleri Fakültesi

18.

Fırat Üniversitesi

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

19.

Gazi Üniversitesi

Spor Bilimleri Fakültesi

20.

Gaziantep Üniversitesi

Turizm Fakültesi

21.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

22.
Mariobet style="font-size: 16px;">
Gümüşhane Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

23.

Harran Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

24.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

25.

Kastamonu Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

26.

Kastamonu Üniversitesi

Veteriner Fakültesi

27.

Kırklareli Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

28.

Kocaeli Üniversitesi

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

29.

Mardin Artuklu Üniversitesi

Yabancı Diller Yüksekokulu

30.

Marmara Üniversitesi

Spor Bilimleri Fakültesi

31.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

32.

Mustafa Kemal Üniversitesi

Yabancı Diller Yüksekokulu

33.

Niğde Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

34.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Bafra İşletme Fakültesi

35.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

36.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

37.

Ordu ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi

38.

Ordu Üniversitesi

Turizm Fakültesi

39.

Ordu Üniversitesi

Yabancı Diller Yüksekokulu

40.

Sakarya Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

41.

Sinop Üniversitesi

Yabancı Diller Yüksekokulu

42.

Süleyman Demirel Üniversitesi

Sivil Havacılık Yüksekokulu

43.

Yıldız Teknik Üniversitesi

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

44.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

(II) SAYILI LİSTE
S. No

Üniversite Adı

Kapatılan Yüksekokulun Adı

1.

Akdeniz Üniversitesi

Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

2.

Bingöl Üniversitesi

Sağlık Yüksekokulu

3.

Celal Bayar Üniversitesi

Manisa Sağlık Yüksekokulu

4.

Düzce Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

5.

Ege Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

6.

Gazi Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

7.

Gaziantep Üniversitesi

Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu

8.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Tokat Sağlık Yüksekokulu

9.

Gümüşhane Üniversitesi

Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu

10.

Harran Üniversitesi

Şanlıurfa Sağlık Yüksekokulu

İl.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Sağlık Yüksekokulu

12.

Kastamonu Üniversitesi

Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu

13.

Marmara Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

14.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Sağlık Yüksekokulu

15.

Ondokuz Mayıs Üni versitesi

Samsun Sağlık Yüksekokulu

16.

Ordu Üniversitesi

Sağlık Yüksekokulu

17.

Ordu Üniversitesi

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

18.

Sakarya Üniversitesi

Sakarya Sağlık Yüksekokulu

2016/8700 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı : 2016/8700

Bazı yükseköğretim kuramlarına bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokulların kurulması, kapatılması ve adlarının değiştirilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının teklifleri üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre. Bakanlar Kuralu'nca 14/3/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

14/3/2016 TARİHLİ VE 2016/8700 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR

MADDE 1- (1) Ekli (I) sayılı listede belirtilen yükseköğretim kuramlarına bağlı olarak karşılarında belirtilen fakülte, enstitü ve yüksekokullar kurulmuş, ekli (II) sayılı listede belirtilen yükseköğretim kurumlan bünyesinde yer alan fakülte ve yüksekokullar kapatılmıştır.

MADDE 2- (1) İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

(2) Maltepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Fen-Edebiyat Fakültesinin adı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

(3) Toros Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Güzel Sanatlar Fakültesinin adı Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

(4) Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan İlahiyat Bilimleri Fakültesinin adı İslami İlimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

(5) İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Fcn-Edebiyat Fakültesinin adı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Tasarım Fakültesinin adı Mühendislik Fakültesi, Ticari Bilimler Fakültesinin adı İşletme Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

S. No

Üniversite Adı

Kurulan Enstitü, Fakülte veya Yüksekokulun Adı

1.

Acıbadem Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

2.

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi

Mimarlık Fakültesi

3.

İstanbul Arel Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

4.

İstanbul Arel Üniversitesi

Tıp Fakültesi

5.

İstanbul Aydın Üniversitesi

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

6.

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Diş Hekimliği Fakültesi

7.

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Tıp Fakültesi

8.

İstanbul Gelişim Üniversitesi

Yabancı Diller Yüksekokulu

9.

İstanbul Kültür Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

10.

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

11.

İzmir Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

12.

Kadir Has Üniversitesi

İşletme Fakültesi

13.

Koç Üniversitesi

Hemşirelik Fakültesi

14.

KTO-Karatay Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

15.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi

16.

Nişantaşı Üniversitesi

Sivil Havacılık Yüksekokulu

17.

Nişantaşı Üniversitesi

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

18.

Nişantaşı Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

19.

Okan Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

20.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi.

Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

21.

Özyeğin Üniversitesi

İşletme Enstitüsü

22.

Özyeğin Üniversitesi

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

23.

Ufuk Üniversitesi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

24.

Üsküdar Üniversitesi

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü

25.

Yaşar Üniversitesi

İşletme Fakültesi

26.

Yaşar Üniversitesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

(II) SAYILI LİSTE

S. No

Üniversite Adı

Kapatılan Fakülte veya Yüksekokulun Adı

1.

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

2.

İzmir Üniversitesi

Sağlık Yüksekokulu

3.

Koç Üniversitesi

Hemşirelik Yüksekokulu

4.

Okan Üniversitesi

Sağlık Yüksekokulu

5.

Özyeğin Üniversitesi

radmin

radmin


İletişim HesaplarıYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER