4924 Sayılı Kanuna Tabi Personelin Sözleşme Fesih İşlemleri hakkında!

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından 4924 Sayılı Kanuna Tabi Personelin Sözleşme Fesih İşlemleri hakkında duyuru yayımlandı.

4924 Sayılı Kanuna Tabi Personelin Sözleşme Fesih İşlemleri hakkında!
        T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

İnsan Kaynakları Kurum Başkan Yardımcılığı 

Sayı:  86701779-903.99/2016.5463.1768 07.04.2016 

Konu: 4924 Sayılı Kanuna Tabi Personel Kurumumuza bağlı hastanelerde 4924 sayılı Kanuna göre istihdam edilen sözleşmeli personelin usulüne uygun fesih, usulüne uygun olmayan fesih ve sözleşme yenilememe yönündeki taleplerine istinaden Genel Sekreterliklerce sözleşme fesih onayı alınırken, işlem aşamalarına yönelik ÇKYS/İKYS sistemi üzerinde gerekli düzenleme tamamlanmıştır. 

Yapılan düzenleme çerçevesinde, sözleşmeli personelin söz konusu taleplerine yönelik ÇKYS/İKYS üzerinde yapılacak işlemlere dair oluşturulan kılavuz yazımız ekinde gönderilmiş olup, söz konusu kılavuzda belirtilen işlem aşamalarının takip edilmesi gerekmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereği ile durumun ilgililere tebliğini rica ederim. Dr. Ercan ÖZGÜL 

Kurum Başkanı a. 

Kurum Başkan Yardımcısı 

Ek: Kılavuz (2 sayfa) 

Dağıtım: Gereği D Planı 

- Yazının aslı için internet erişimine tıklayınız 

- Yazının eki için  internet erişimine tıklayınız

radmin

radmin


İletişim HesaplarıYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER