2019 Yaz Dönemi Yükseköğretim/Ortaöğretim ve 2019-2020 Okuldönemi Ortaöğretim Öğrencilerinin Staj Başvurusu Hakkında

ÖĞRENCİ STAJLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2019 Yaz Dönemi Yükseköğretim/Ortaöğretim ve 2019-2020 Okuldönemi Ortaöğretim Öğrencilerinin Staj Başvurusu Hakkında

Genel Müdürlüğümüzde yapılacak öğrenci stajlarına ilişkin uyulması gereken usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

3308 sayılı yasa gereği mesleki ve teknik eğitim yapan ortaöğretim kurumu öğrencileri ile yükseköğretim kurumu öğrencileri Genel Müdürlüğümüzde staj yapabilirler.
Mesleki ve teknik eğitim programları dışındaki programlarda eğitim gören öğrenciler ile yurtdışında öğrenim görenlerin staj talepleri öğrenci staj komisyonunca değerlendirilir.
İhtiyaç duyulduğu takdirde 5. maddedeki dönemler haricinde de staj programı düzenlemeye Öğrenci Staj Komisyonu yetkilidir.
Öğrenci Staj Komisyonu:Komisyon, Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanıile Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığından bir temsilciden oluşur. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Komisyonun sekretarya işlemleri Eğitim Bölümünce yürütülür.
Öğrenci stajları iki dönemde gerçekleştirilir: 
Yaz Dönemi: Eğitim-öğretim yılının sona erdiği ve yeni eğitim-öğretim yılının başladığı tarihler arasında.
Okul Dönemi: Eğitim-öğretim yılında.
Staj yerleri: Öğrencinin eğitim gördüğü alan/dalın özelliği ve birimlerin talepleri dikkate alınarak laboratuvarlar ve öğrenci staj komisyonun belirleyeceği birimler.
Genel Müdürlükte staj görecek öğrenci sayısı, ödenek durumu dikkate alınarak öğrenci staj komisyonunca belirlenir.
Staj yaptıracak olan birimler, öğrencinin eğitim gördüğü alan/dalın özelliğine göre yaz ve okul döneminde stajgörecek stajyer öğrenci sayısını en geç Mart ayının ikinci haftasının sonuna kadarİdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Eğitim Bölümüne bildirir.
Öğrencilerin staj başvuruları:Yaz dönemi için Nisan ayının ikinci haftasının sonuna kadar, okul dönemi için ders yılının sona erdiği tarihten Temmuz ayının ilk haftasına kadaryapılır. Okuldan alınacak transkript/not ortalaması ile birlikte Kurumumuz web sayfasından temin edilecek “Stajyer Öğrenci Başvuru Formu” EK-1/EK-2 doldurularak, Genel Müdürlüğün Eğitim Bölümü’nde kontrol edildikten sonra, stajyer öğrenci tarafından Evrak Bölümüne ulaştırılır. Süresi içerisinde evrak birimine ulaşmayan başvurulardan Genel Müdürlük sorumlu tutulamaz.3308 sayılı yasa gereği mesleki ve teknik eğitim yapan ortaöğretim kurumu öğrencileri ile yükseköğretim kurumu öğrencilerine ödenecek ücret genel bütçe ve/veya döner sermaye bütçesinden karşılanır.
Değerlendirme:Genel Müdürlüğümüz Birimlerinde staj görecek stajyer öğrenci sayısı kapsamında, öğrenci staj komisyonunca (yükseköğrenim, ortaöğrenim) öğrencileri yaz dönemi stajı için öğrencinin öğrenim gördüğü sınıfın ilk dönem not ortalamasına göre, Okul Döneminde başvuracak Ortaöğretim Öğrencileri için, öğrenim gördüğü sınıfın yılsonu not ortalamasına göre değerlendirme yapılarak Genel Müdürlük internet sayfasında asil ve yedek listeler ilan edilir. 
Staj yapmaya hak kazanan öğrencilerden vazgeçenlerin yerine yedek listeden yaz dönemi için Haziran ayına kadar, okul dönemi için ise okulların eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar öğrenci yerleştirilmeye devam edilir ve ilgili yerlere bildirimi yapılır.
Öğrenci stajı ile ilgili sözleşme/protokol İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı tarafından imzalanır.
Genel Müdürlüktegerçekleştirilecek olan ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin stajlarına ilişkin uyulması gereken iş bu usul ve esaslar on dört (13) maddeden ibarettir.

Başvuru Tarihi: 

Genel Müdürlüğümüzde yaz dönemindestaj yapmak isteyen yükseköğretim/ortaöğretim öğrencileri için başvuru tarihi nisan ayının birinci haftası ile başlayıp, nisan ayının ikinci haftasının sonuna kadar yapılır (1 Nisan 2019 Pazartesi saat 09:00 – 12 Nisan 2019 Cuma saat 18:00).
Genel Müdürlüğümüzde okul dönemindestaj yapmak isteyen ortaöğretim öğrencileri için başvuru tarihi haziran ayının üçüncü haftası ile başlayıp, temmuz ayının ilk haftasının sonuna kadar yapılır (17 Haziran 2019 Pazartesi saat 09:00 – 05 Temmuz 2019 Cuma saat 18:00).
İstenen Belgeler:

Yaz döneminde staj yapacak yükseköğretim öğrencileri için okuldan onaylı transkript (Not Dökümü), ortaöğretim öğrencileri için okuldan onaylı birinci dönem not ortalaması dökümü.
Okul döneminde staj yapacak ortaöğretim öğrencileri için okuldan onaylı yılsonu not ortalaması dökümü.
Stajyer Öğrenci Başvuru Formu (Kurumumuz web sayfasından temin edilebilir).
Yapılacak İşlem:

Doldurulan Stajyer Öğrenci Başvuru Formu, Transkript, Birinci Dönem Not Ortalaması Belgesi ve Yılsonu Not Belgesi ile Kurumumuz A Blok 2. kat sağ koridordaki 21 Nolu Eğitim Bölümünde kontrol edildikten sonra A Blok 1. Kat 101 Nolu Gelen Evrak Birimine teslim edilir. Eğitim Bölümü İrtibat Tlf: 0565 53 18-565 62 91-565 56 16 
Genel Müdürlüğümüz Teşkilatında staj yapması uygun görülen yaz dönemi yükseköğretim/ortaöğretim öğrencilerinin listesi mayıs ayının son haftası, okul dönemi ortaöğretim öğrencilerinin listesi ise Temmuz ayının son haftasında Kurum internet sayfasında duyurulur. 

Ekler :

Yükseköğretim Stajyer Öğrenci Başvuru Formu için doctıklayınız

Ortaöğretim Stajyer Öğrenci Başvuru Formu doctıklayınız

2019 Yaz Dönemi Alan Ve Dallarına Göre İhtiyaç Duyulan Staj Görecek Öğrenci Müraacat Sayısı için docxtıklayınız 

2019-2020 Okul Dönemi Alan Ve Dallarına Göre İhtiyaç Duyulan Staj Görecek Öğrenci Müraacat Sayısı için docxtıklayınız

Sevil
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER