İl sağlık müdürü ne derse o olacak!

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof.Dr.Eyüp Gümüş 663'te değişiklik öngören yasa taslağındaki taşra teşkilatının yapısını anlattı

İl sağlık müdürü ne derse o olacak!
Yeni yasa taslağına göre taşradaki organizasyonda değişiklikler öngörlüyor. Sistem nasıl işleyecek?

 İl sağlık müdürü koordinatör olacak. İsmi yine il sağlık müdürü olacak. İl sağlık müdürlüğünün taşra yapısını halk sağlığı müdürlükleri bünyesinde birleştiriyoruz. Yani ilçelerde hem sağlık hem halk sağlığı müdürlüğü vardı, onları tek yapı hâline getiriyoruz. İl sağlık müdürü sözleşmeli olacak, yine genel sekreterlik aynen devam ediyor kamu hastanelerinde. Halk sağlığı da kamu hastaneleri gibi sözleşmeli genel sekreterlik olacak.

Peki, bu genel sekreterlikler kamu hastanelerine mi, yoksa il sağlık müdürlüklerine mi bağlı olacak?

Kamu hastaneleri genel sekreterleri direkt Kamu Hastaneleri Kurum Başkanlığına bağlı. Halk sağlığı genel sekreterleri ise Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına bağlı olacak. İl sağlık müdürü bu yapıların disiplin amiri olmayacak. Ancak, il sağlık müdürü ildeki yatırımlar, bunun dışında her iki birimin koordinasyonu, bilgi sistemleri, ilin gelecek vizyonunun planlanması gibi bazı hususları bu yapılarla koordine ederek karar verecek. Yani bu yapıların bir adım üzerinde olacak ama sicil amiri olmayacak; her ikisinin karnesine katkıda bulunacak. Karne dönemlerinde performans konusunda bir puan verecek. Ayrıca genel sekreterlerin değişiminde fikir beyan edecek. Yani hem karnelerinde hem de atamalarında görüşü alınacak. Böyle bir ilişki kuruyoruz il sağlık müdürlüğü ile diğer yapılar arasında ama sicil amiri gibi bir konum olmayacak.

Diyelim ki halk sağlığı merkezinden bir hastaneye bir hekimin veya bir hemşirenin görevlendirilmesi gerekiyor. Bunu hangi kurum yapacak?Buna üçü beraber oturup, il sağlık müdürünün koordinasyonunda karar verecek.

Genel sekreter istiyor, halk sağlığı müdürü vermiyorsa?

Eğer elzem bir durum söz konusuysa, verilmesi gerekiyorsa il sağlık müdürü bunu yaptıracak.

İl sağlık müdürü derse yapılacak mı?

Yapılacak. Şu anda tamamen bağımsız gibi görünüyor. Biz onu biraz daha birleştirmeyi hedefliyoruz. Yani il sağlık müdürü bir köşede, kamu hastaneleri genel sekreteri bir köşede, halk sağlığı diğer bir köşede gibi; üç ayrı yapı gibi görünüyor. Biz bu yapıların kaynaşmasını istiyoruz, çünkü birçok hizmetimiz; evde sağlık hizmetleri olmak üzere birbiriyle ilintili hizmetler. Veya ilde özel durumlarda personel geçişleri olması gerekiyor. Ama yine Bakanlık koordinasyonunda. İlde Bakanlığın temsilcisi il sağlık müdürü olacak. Burada müsteşar varsa, orada da il sağlık müdürü olacak. Bu oradaki işleyişi, yatırımlar, personel hareketleri gibi durumlarda daha verimli hâle gelmesi konusunda beraber çalışmalarını sağlayacağız.Medimagazin

radmin

radmin


İletişim HesaplarıYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER