Bakanlıklarda Görevden Almalar ve Atamalar

Bakanlıklarda Görevden Almalar ve Atamalar

Bakanlıklarda  Görevden Almalar ve Atamalar
1- Erzincan Bilim, Sanayi ve Teknoloji İ1 Müdürü Hüseyin ERDEM'in,

Uşak Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Barış KILINÇ'ın,

Düzce Bilim, Sanayi ve Teknoloji İ1 Müdürü Erdal GEVREK'in,

başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alınmaları, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

22/01/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

Fikri IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/15

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Murat YAZICI'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

22/01/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

Süleyman SOYLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/16

1~ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanı Sıddık TOPALOĞLU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Karan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

22/01/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

Süleyman SOYLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

1- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hayri BAYRAKÇIOGLU'nun, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam yürütür.

22/01/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU
BaşbakanSüleyman SOYLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/18

1. Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Büyükelçi Gürcan BALIK'm başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Dışişleri Bakam yürütür.

22/01/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/7

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Selim CERRAH'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 92 nci maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Karan Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

22/01/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU 
Başbakan

Akif Çağatay KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali ÇAKIR'ın atanması 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakam yürütür.

22/01/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Faruk ÇELİK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/20

1, I. Hukuk Müşaviri Refıye ERTÜRK'ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Karan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakam yürütür.

22/01/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan 
Faruk ÇELİK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2016, 20:05YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER