Trafik sigortasındaki değişiklikler araç sahiplerine nasıl yansıyacak?

Trafik sigortasındaki değişiklikler araç sahiplerine nasıl yansıyacak?

Trafik sigortasındaki değişiklikler araç sahiplerine nasıl yansıyacak?

Zorunlu trafik sigortası şartları 1 Haziran 2015 tarihi itibarıyla değişti. Yeni düzenlemeye göre Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası genel şartlarında önemli değişiklikler söz konusu.

Online sigorta brokeri Koalay.com yeni trafik sigortası hakkında şu bilgileri verdi;

Yeni trafik sigortası şartlarına göre herhangi bir kaza durumunda aracın değer kaybından oluşan zararlar sigorta kapsamına girerken,  mağdur tarafın aracında oluşan değer kayıpları da sigorta şirketi tarafından karşılanacak.

Yeni uygulamayla birlikte onarımlarda kullanılacak parça konusuna da açıklık getirildi. Poliçede eşdeğer, orijinal ve ömrünü tamamlamış araçlardan elde edilen hasarsız parçaların tanımı ve onların hangi durumlarda kullanılacağı belirtiliyor.

Önemli değişikliklerden biri de sağlık giderleri ve sürekli sakatlık teminatı hakkında. Bundan böyle kusurlu sürücülerin yakınları tarafından talep edilen tazminat başvuruları geçerli olmayacak.

Ayrıca hesap yöntemi standartlaştığından mağdur yakınları direk olarak sigorta şirketine başvurabilecek, yoksun kalma tazminatı için aracıya komisyon ödeme gereği duymayacak.

Teminat Türlerine standart geldi

Yeni düzenlemeyle birlikte teminat türlerine de standart getirildi. Sigorta teminat türleri, “maddi zararlar teminatı”, sağlık giderleri teminatı, “sürekli sakatlık teminatı” ve “destekten yoksun kalma teminatı” olarak belirlendi.  Sağlık giderleri teminatı, üçüncü kişinin trafik kazası sonucu yaralanmasından ötürü gerek duyulabilecek tüm tedavi masraflarını içermektedir. Mağdurun tedavi süresine ortaya çıkan bakıcı giderleri ve tedaviye ilişkin diğer giderler ve kaza nedeniyle çalışma gücünü kaybetmesine bağlı giderler sağlık giderleri kapsamında değerlendirilecek. Bu giderler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak, herhangi bir sakatlık durumunda ise sigorta şirketi devreye girecek.

Maddi Zararlar teminatı ise hak sahibinin aracında meydana gelen değer kaybı dahil malları üzerinde oluşan zararları karşılıyor. Sürekli sakatlık teminatı ile de, kaza sonrası üçüncü şahısın sürekli sakat kalması halinde karşılaşacağı maddi zararlar güvence altına alınıyor.

Terör eylemlerinden doğan zararlar karşılanmayacak

Sürücünün kusurlu olduğu bir kaza sonrası meydana gelen ölümlerde destek tazminatı talep edilemeyecek.

12\4\1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemlerinde ve bu eylemler için kullanılan araçlarda oluşan zararlar sigorta kapsamına dahil olmayacak. Bu araçların terör eylemlerinde kullanılacağını bilerek binen kişilerin zarara uğramaları durumunda yöneltecekleri talepler de karşılanmayacak.

Gelir kaybı, kar kaybı, iş durması ve kira mahrumiyeti gibi zarar verici olguya bağlı oluşan yansıma ve dolaylı zararlar nedeniyle talep edilen tazminatlar teminat dışında kalacak.

Motorlu araç kazalarından dolayı toprak, yeraltı suları, iç sular, deniz ve havanın kirlenmesi ve biyolojik çeşitlilik gibi doğal yaşama zarar veren çevresel faktörlere bağlı tazminat talepleri karşılanmayacak.

Yeni düzenlemeye göre alkollü araç kullanımı sonrası oluşan hasarları trafik sigortası karşılamayacak.

Eşdeğer parça kullanılacak

Genel şartlarda dikkat çeken noktalardan biri de eşdeğer parça konusu. Bundan böyle sigorta şirketleri hasarlı araçların onarımında, eşdeğer yedek parça kullanabilecek. Kaza tarihine göre 3 yaşını aşmayan motorlu araçlarda hasar gören parça, onarımı mümkün değilse öncelikle orijinaliyle, orijinal parçanın bulunmaması halinde eşdeğer veya ömrünü tamamlamamış araçlar kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça ile değiştirilecek.  Sigortalı aracını istediği serviste tamir ettirebilecek.

Sigorta şirketinin onayı dışında orijinal parça ile onarım yapıldığında şirket sorumlu olmayacak. Sigortacının sorumluluğu, eşdeğer veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça bedeli ile sınırlı olacak. Kısmi onarımlarda ise sigorta şirketi yedek parça temin edebilecek.

Bazı durumlarda tazminat sigortalıya rücu edilebilecek

Sigortalının veya sürücünün kasti bir hareketi veya ağır kusuru,  ehliyete sahip olmayan veya ehliyeti geçerli olmayan kişiler tarafından yapılan kazalar nedeniyle oluşan hasarlarda, sigortacı tazminatı sigortalıya rücu edebilecek. Trafik kuralları ihlali durumunda oluşan olaylarda ise masraflar sigortalının sorumluluğunda olacak.

Bedeni hasara sebep olan trafik kazalarında sigortalının ve sürücülerin tedavi veya yardım amaçlı sağlık kuruluşuna gitme, can güvenliği nedeniyle uzaklaşma gibi zorunlu haller dışında olay yerini terk etmesi, kaza tutanağı ve alkol raporu gibi gerekli belgelerin düzenlenmesine engel olması durumunda tazminat sigortalıya rücu edilecek. 
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER