Sağlıkçılar İçin Önemli 18 Madde!

Sağlıkçılar İçin Önemli 18 Madde!


Sendikamız Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 16-18 Ekim 2015 tarihleri arasında Ankara’nın Kızılcahamam İlçesi’nde toplanmış, çalışma hayatı ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerin sonunda, aşağıdaki sonuç bildirisini ülke kamuoyu ile paylaşmaya karar vermiştir:

 

1.      Ülkemiz, 1 Kasım seçimleri öncesi kritik bir eşikten geçmektedir. Milletimizin, iradesinin tecelli edeceği genel seçimlere güven içinde kavuşması, ülkemizin sağduyunun, birlik ve kardeşlik ikliminin hakim olduğu bir geleceğe taşınması son derece önemlidir. Memur-Sen olarak, Türkiye’nin geleceğinin oylanacağı seçimlerin huzur ve barış içinde, en sağlıklı şekilde yapılması ve millet iradesinin tecelli etmesi, Türkiye’de sağduyunun hakim olması için bütün toplum kesimlerini sorumluluk üstlenmeye davet ediyoruz.

 

2.      Türkiye’de istikrarsızlık ve bölünme hedefleyen, ülkemizdeki her türlü terör olaylarını ve arkasındaki şer güçleri lanetliyoruz. Şehitlerimize ve teröre kurban verdiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mayası birlik olan kadim medeniyet kimliğimizi güçlendirmenin; etnik, dinsel veya başka temel üzerinden toplumu terörize etmeye çalışanları hezimete uğratacak yegâne silahımız olduğunu bir kez  hatırlatıyor, doğusuyla batısıyla, Türk’ü, Lazı, Kürdü Çerkez’i ile topyekün bütün Türkiye’yi hedef alan saldırılara karşı bütün toplum kesimlerini birlik ruhuyla hareket etmeye çağırıyoruz.

 

3.      Milletimizin demokratikleşme adına son yıllarda ortaya koyduğu irade neticesinde; Türkiye, darbeler ülkesi olmaktan çıkmış,  devlet ile milletin kucaklaştığı, ideal birlikteliği yaptığı yeni bir Türkiye’ye odaklanılmış ve bu yolda başta toplu sözleşme hakkı, başörtüsü yasağının ve katsayı engelinin kaldırılması gibi çok kıymetli kazanımlar elde edilmiştir. Memur-Sen kadroları olarak, Türkiye’nin geleceği adına bu kazanımlara sahip çıkan, demokratikleşme hamlelerini istikrarlı biçimde daha ileriye taşıyacak bir siyasi iradenin tecelli etmesi en büyük dileğimizdir.

 

4.      1 Kasım seçimleri sonrası oluşacak TBMM; demokratik, özgürlükçü, temel insan hak ve özgürlüklerini önceleyen yeni anayasayı en kısa zamanda elbirliğiyle hazırlamalı ve milletin onayına sunmalıdır. Kamu görevlilerine verilen toplu sözleşme hakkının eksik ayağı olan grev hakkı verilmesinin yanı sıra, memurlara getirilen siyaset yasağının kaldırılması da yeni anayasada yer almalıdır.

 

5.      Toplumda birçok sorunun kaynağı olan işsizlik, istihdam politikaları ile önlenmelidir. İstihdamı artırıcı ve üretime katılmayı teşvik eden uygulamalar hayata geçirilmelidir. Özellikle sağlık ve sosyal hizmet alanlarında, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı her yıl kadrolu istihdamda bulunmalıdır.

 

6.      Başta vekil ebe hemşireler, kamu dışı aile sağlığı çalışanları olmak üzere, istisnasız kamudaki bütün sözleşmeli personel kadroya alınmalıdır.

 

7.      Aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına getirilen ve sistemin ruhuna aykırı olan nöbet uygulamasından en kısa zamanda vazgeçilmelidir. Aile hekimliği hizmetlerine ilişkin uygulama değişiklikleri, Sağlık-Sen'in aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları ile birlikte müdahil olduğu bir zeminde yapılmalıdır.

 

8.      İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda somut adımlar atılmalı, 100’ün üzerinde mesleki riskle karşı karşıya bulunan sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlayıcı tedbirler acilen alınmalı ve uygulanmalıdır.

 

9.      Üçüncü Dönem Toplu Sözleşmelerinde karara bağlanan ve fiili hizmet süresi zammı sonuçlandırmak üzere kurulması kararlaştırılan Bilim Kurulu en kısa sürede oluşturularak, çalışmalara başlamalı ve en kısa zamanda çalışmalarını tamamlayarak, sağlık çalışanlarına verilecek yıpranma payının hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. 

10.  Sağlık çalışanlarının en büyük mağduriyetlerinden biri de ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmamasıdır. Sağlık çalışanları, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmaması sebebiyle, emeklilikte büyük bir hak kaybı ve mağduriyet yaşamaktadır. Bu mağduriyetin giderilmesi için ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması amacıyla sendikal mücadelemiz etkin şekilde devam edecektir.

 

11.  Devlet iradesinin söz verdiği ve genelge yayınladığı halde, çözüme kavuşturulamayan kreş sorununu, merkez ve yerel yönetim kademeleri tarafından bir an önce çözüme kavuşturulmalı, 24 saat esasına göre hizmet veren sağlık kuruluşlarında 24 saat açık tutulacak kreş açılmalıdır.

 

12.  Lisans tamamlama hakkına sahip olduğu halde YÖK’ün açıkladığı kontenjanın yetersiz olmasına bağlı olarak bu haktan yararlanamayanların yanı sıra, Tıbbi Sekreterlik ile Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümlerinin yanı sıra lisans tamamlama hakkı verilmeyen diğer bölümlere de lisans tamamlama hakkı verilmelidir.

 

13.  Lisans tamamlama hakkından faydalanacaklar için mezuniyet yılına sınırlama getiren düzenleme, yeni bir yasal düzenlemeyle kaldırılmalı ve yeni mağduriyetlere yol açılmamalıdır.

 

14.  Sağlık Bakanlığında boş kadroların değerlendirilmesi için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları yenilenmeli, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda da görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı düzenli olarak yılın ilk çeyreğinde yapılmalıdır.

 

15.  Üniversite hastanelerinde adil bir döner sermaye dağıtımının sağlanması gerekmektedir. Bu amaçla özellikle üniversite hastanelerinde döner sermaye dağıtımında tamamen belirleyici olan Yönetim Kurulu’nun inisiyatif alanı daraltılmalıdır.

 

16.  Yönetim Kurulu’nda çalışanları temsilen sendika temsilcilerinin de yer alması sağlanmalı, rektör seçimlerinde çalışanlara da oy kullanma hakkı verilmelidir.

 

17.  Sendikamız, ürün ve hizmetlerinin, üyelerimiz ile bütün sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımıza erişmesi hedefiyle bugüne kadar sürdürdüğü sendikal mücadelesini, önümüzdeki süreçte, çağın gerektirdiği kurumsal kültüre uygun biçimde etkin ve sürdürülebilir bir stratejik plan dahilinde yürütecektir. Bu kapsamda 2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik plan hazırlanmıştır. Hizmet ve ürün üretim süreçlerinde, Genel Merkez ve yerel teşkilatlarının organizasyon, reorganizasyon, verimlilik ve sürdürülebilirlik kapasitelerini geliştirecek stratejik planda teşkilat faaliyetlerinden, etkin ve yaygın eğitim programlarının hazırlanmasına, politika geliştirici bilimsel faaliyet ve yayınlardan, toplu sözleşme ve KİK toplantılarının kalitesine, çalışanlarla ve toplumla iletişim kanallarının güçlendirilmesine kadar pek çok başlıkta hedefler belirlenmiştir. Stratejik Plan’da yer alan amaç ve hedefler gerçekleştirildiğinde ilklerin sendikası olarak anılan Sağlık-Sen bu kimliğini daha nitelikli bir seviyeye taşıyacak, uluslararası düzeyde etkin bir sivil toplum örgütü  kimliğine erişecektir.

 

18.  Sağlık-Sen, Konfederasyonumuz Memur-Sen’in, ‘Öncü Medeniyet, Güçlü Memur-Sen, Büyük Türkiye’ diyerek koyduğu 1 milyon üye hedefinin en güçlü destekçilerinden olacaktır. Başkanlar Kurulumuz bu hedefe ulaşılması için Sağlık Sen’i 250 bin üyeye taşıma hususunda karar birliği içindedir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER