Sağlık Sınıfındaki Unvanlar ve Bunlara Tanınan Ayrıcalıklar

Sağlık Sınıfındaki Unvanlar ve Bunlara Tanınan Ayrıcalıklar

Görevlerin gerektirdiği nitelikler ve meslekler itibariyle 10 sınıfa ayrılmış olan Devlet memurlarının bazıları da “Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı” kapsamında görev yapmaktadırlar.


 
Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına, sağlık hizmetlerinde (hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan personel ile sağlık hizmetleri kapsamında görev yapan diğer sağlık personeli dahildir.

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı personeli

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan bazıları bu sınıf kapsamındadır. Bu sınıfı oluşturan kadro unvanlarından bazıları şunlar: Antropolog, Bakteriolog, Biolog, Çocuk Gelişimcisi, Dil ve Konuşma Terapisti, Diş Hekimi, Diş Protez Teknisyeni, Diş Tabibi/Uzman Diş Tabibi, Diyetisyen, Ebe, Eczacı, Fizikoterapist, Fizyoterapist, Hayvan Sağlık Memuru, Hemşire, Hemşire Yardımcısı, İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist), Kimyager, Laborant, Odyolog, Pedagog, Perfüzyonist, Psikolog, Sağlık Fizikçisi, Sağlık Memuru, Sağlık Savaş Memuru, Sağlık Teknikeri, Sağlık Teknisyeni, Sosyal Çalışmacı, Sosyal Hizmetler Uzmanı, Tabip/Uzman Tabip, Tıbbi Teknolog, Uzman (Tab.Uz.Tüz.göre), Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknisyeni.

Bu hizmet sınıfında olanlara sağlanan ayrıcalıklarSağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamındaki kadrolarda görev yapan personele, bu hizmet sınıfında görev yapmalarından dolayı tanınan çeşitli ayrıcalıklar vardır. Bunlar bazıları şöyle:

-İlave 1 derece alarak memuriyete başlama: Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (hayvan sağlığı dahil), biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar. (Bu personelin ilave dereceden yararlanabilmesi için, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev alması zorunlu değildir)

-Özel sektör hizmetlerinin değerlendirilmesi: Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelinin, memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetleri alanında geçen hizmet sürelerinden, kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreler ile mahrumiyet bölgelerinde en az 3 yıl çalışanların veya çalışacak olanların sürelerinin tamamı ve geri kalan sürelerinin 3/4’ü toplamı memurlukta geçmiş sayılır.

Memurlukta geçmiş sayılan sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. Ancak, özel sektörde geçen sürenin 12 yıldan fazlası değerlendirilmez.

-Üst öğrenim tamamlandığında, zam ve tazminatlardan yararlanma:Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelin bu hizmet sınıfında atanabilecekleri herhangi bir mesleki üst öğrenimi bitirmeleri durumunda, bitirdikleri üst öğrenimin; kadro göreviyle ilgili olup olmadığına veya kurumun görev alanıyla ilgili olup olmadığına ya da mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olup olmadığına bakılmaksızın, bitirdikleri üst öğrenim kariyeri için belirlenmiş zam ve tazminatlardan yararlandırılırlar.

-Ek özel hizmet tazminatından yararlanma: Bakanlar Kurulu Kararı ile 7 bölge olarak belirlenmiş kalkınmada öncelikli yerlerde görev yapan Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı personeline, hizmet bölgelerine göre değişen oranlarda ek özel hizmet tazminatı ödenmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER