Sağlık çalışanları eşit olmalı ve taşeronlaşmaya son verilmeli

Sağlık çalışanları eşit olmalı ve taşeronlaşmaya son verilmeli

Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği ortak bir açıklama yayımlayarak hastanede bıçaklı saldırı sonucu yaralanan güvenlik görevlisinin sağlık çalışanı kabul edilmemesini kınadı. Açıklamada ayrıca taşeronlaşmaya acilen son verilmesi istendi. Açıklamanın tam metnini okurlarımızın dikkatine sunuyoruz:
10.05.2015 tarihinde Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniğinde çalışan güvenlik personeli, psikiyatri uzmanlarından birini bıçaklamaya gelen hasta tarafından bıçaklanmıştır. Olay sonrası sağlık personeli ameliyata alınmış olup hayati tehlikeyi atlatmıştır. Taşeron firma çalışanı olan personel, sağlık çalışanı kabul edilmediği için Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelerde uygulanan “Beyaz Kod” uygulaması kendisi için kullanılmamış ve olay sağlık çalışanına şiddet kapsamında değerlendirilmemiştir. Çalışan, hastane personeli de kabul edilmediği için hastane de hukuki sürece dâhil olmamıştır.

Taşeron aracılığıyla çalışan, çalışma ortamının risklerini azaltmak, güvenliği sağlamak için çaba gösteren güvenlik personelleri, güvencesiz çalışma koşullarında görevlerini yapamaz hale gelmiştir. Bu olay sağlık emekçilerinin güvencesiz ortamda, hukuksal açıdan yoksun bırakılmış bir şekilde çalışmaya zorlanmasının sonuçlarını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Çok tehlikeli iş yeri statüsünde olan hastanelerde, iş güvenliği önlemleri kâğıt üzerinde bırakılmaktadır. Taşeron şirketlerin keyfi bildirimleri esas alındığı için birçok işyerinde sağlık hizmeti veren emekçiler sağlık çalışanı olarak tanımlanmamaktadır.



Sağlıkta taşeronlaşma ile birlikte; sağlık çalışanları açlık sınırı altında sendikasız bir şekilde çalıştırılmakta, iş güvencesinden mahrum bırakılmakta, ucuz ve güvencesiz işçilik anlayışı ile sağlık emekçilerinin geleceği, güvenliği ve hastalarımızın sağlığı taşeron şirketlerin üç kuruşluk karı için akıl almaz oyunlarına kurban edilmektedir.

Sağlıkta dönüşüm politikaları, tüm sağlık emekçilerine yönelik şiddeti giderek arttırmaktadır. Son yıllarda hayata geçirilen 663 sayılı Kanun Hükmünde Kanun gibi düzenlemeler ile sağlık emekçileri arasında ayrımcılığa olanak tanıyan uygulamalar en kısa sürede ortadan kaldırılmalıdır.

Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği olarak;
Sağlıkta şiddeti körükleyen politikalardan bir an önce vazgeçilmesini ve meslek örgütlerinin görüşlerini dikkate alan yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini,
Sağlıkta taşeron personel uygulamasının bir an önce kaldırılmasını,
Sağlıkta taşeron personel uygulaması kaldırılana kadar “Beyaz Kod” uygulamasının ilgili yönetmelikte belirtildiği şekilde statüsüne bakılmaksızın tüm sağlık emekçilerini kapsamasının sağlanmasını talep ediyoruz.
Saygılarımızla,

TTB Merkez Konseyi
TPD Merkez Yönetim Kurulu




YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER