Sağlık Bilişim Daire Başkanlığına Personel Görevlendirilmesi Hakkında Duyuru

Sağlık Bilişim Daire Başkanlığına Personel Görevlendirilmesi Hakkında Duyuru

Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan  “Sağlık kuruluşlarını ve hizmet sunumunu verimlilik açısından değerlendirmek, Bireysel ve yönetici performans kriterleri ve hedeflerini belirlemek ve değerlendirmek, Sağlık kuruluşlarında performansa dayalı ek ödeme uygulamalarını düzenlemek, izlemek ve değerlendirmek, Sağlık kuruluşlarında sunulan hizmetlerin süreçsel standartlara uygun hale getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, koordinasyonu sağlamak ve denetlemek, Sağlık kuruluşları ve hizmetleriyle ilgili istatistikî çalışmaları yürütmek, analiz ve değerlendirme yapmak, Bilgi işlem, sağlık bilgi sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek” hükümleri çerçevesinde Kurumumuz bünyesinde “İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı” kurulmuştur.
Başkanlığımızda, bu süreçlerin çeşitli aşamalarında istihdam edilmek üzere; Bakanlığımıza bağlı kurum/kuruluşlarda halen 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamında "memur" olarak görev yapan ve aşağıda nitelikleri belirtilen istekli personelin görevlendirilmesi düşünülmektedir.
Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknikerliği, Bilgisayar Teknisyenliği bölümlerin mezun olanlar tercih edilmek üzere,  hastanelerin bilgi işlem bölümlerinde çalışmış, Ofis programlarını (word, excel, powerpoint) ileri derecede kullanabilenler  ile Network, izleme ve yönetim araçları servisleri hakkında bilgi sahibi personelin ilan ekinde yer alan belgeleri hazırlayarak, şahsen veya e-posta (tkhk.bilisim@saglik.gov.tr) yoluyla Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No:4 Balgat/ANKARA adresindeki Başkanlığımıza başvurmaları gerekmektedir. 
İlgililere duyurulur.
 

Özgeçmiş ve dilekçe belgesi için internet erişimine tıklayınız
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER