MEMUR HANGİ HALLERDE HAKEM HASTANEYE SEVK EDİLİR?

MEMUR HANGİ HALLERDE HAKEM HASTANEYE SEVK EDİLİR?

Hastalıkları nedeniyle haklarında tek hekim veya sağlık kurulları tarafından düzenlenmiş raporların fenne uygunluğu konusunda tereddüt oluşması durumunda, ilgili memur hakem hastaneye gönderilebilmektedir.

Hastalık izni kullanımına ilişkin raporlar dışında kalan ve çeşitli sebeplerle sağlık kurulları tarafından memurlar hakkında düzenlenmiş raporların teyit amacıyla hakem hastaneye gönderilmesi de söz konusu olabilmektedir. Bu yazımızda, sadece hastalık izni verilmesine ilişkin raporlara değinilecektir.

Hastalık raporunun fenne aykırı olması

Devlet memurları, almış oldukları hastalık raporlarının fen yönüyle incelenmesi amacıyla hakem hastaneye sevk edilebilirler.

*Devlet memurunun almış olduğu hastalık raporunun fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması durumunda, söz konusu raporlar kamu kurum ve kuruluşları tarafından hastalık iznine çevrilmez.

*Hastalık raporu en geç izleyen gün (alındığı tarihi izleyen gün) içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarına intikal ettikten sonra, memur bulunduğu yere yakın ve Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan bir hakem hastaneye sevk edilir.

*Memurun, hastalık raporuna ilişkin süre bitmeden önce hakem hastaneye gitmesi gerekir.*Hakem hastane sağlık kurulunun, memurun almış olduğu hastalık raporunun fenne aykırı olduğuna karar vermesi durumunda, memurun derhal görevine başlaması gerekir. Göreve başlamaması durumunda ise hakkında 657 sayılı Kanunun disiplin ve çekilmiş sayılmaya ilişkin hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

*Raporun düzenlendiği tarih ile hakem hastanenin raporun fenne aykırı olduğuna karar verdiği tarih arasında kalan sürede memur hastalık izni kullanıyor sayılır.

Amirlerin keyfi davranışı

Uygulamada bazı kurumlarda, hastalık raporu alan memurlar arasında farklı uygulamalara gidildiği de görülebilmektedir.

Bazı memurların aldığı hastalık raporlarının fenne uygunluğu tartışılmazken, bazı memurların aldığı raporlara ise kuşkuyla bakılmakta ve hakem hastaneye gönderme yoluna gidilmektedir.

Amirlerin, hastalık raporlarının izne çevrilmesinde çeşitli sebeplerle memurlar arasında farklı uygulamalara gitmesi, eşitliğe aykırı davranması, mevzuatı uygulamaması gibi davranışlar göstermeleri çalışma huzurunu bozulmasına neden olmaktadır.

Amirin davranışlarından dolayı memur, mevzuat hükümlerinin eşitliğe uygun olarak uygulanmasını isteyebileceği gibi, hakkında yapılan hakem hastaneye sevk işleminden dolayı şikâyette de bulunabilir.

 

memurunyeri.com
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER