Hemşire yardımcılığı nasıl bir meslek?

Hemşire yardımcılığı nasıl bir meslek?

Hemşirelik yardımcılığı programından mezun olanlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “hemşire yardımcısı” unvanı ile çalışırlar. Üniversiteye girişlerde hemşirelik bölümleri için ayrıca ek puan verilmektedir. 2 yıllık meslek yüksekokulları için orta öğretim başarı puanı ile sınavsız geçiş hakları bulunmaktadır.
İSTİHDAM ALANLARI
Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşları, Başbakanlık Sosyal Yardım ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yataklı/ yataksız sağlık kurum ve kuruluşları, Yükseköğretime bağlı yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarıdır.
GÖREVLERİ
a)  Hasta odasının düzenini ve temizliğinin yapılmasını sağlar.
b)  Hastanın yatağını yapar.
c) Hasta güvenliğinin sağlanmasına yardım eder.
ç) Hastanın tedavi planında yer alan ve hemşirenin uygun gördüğü oral ilaçları hastaya verir.
d)  Hastanın kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin karşılanmasına yardım eder.
e)  Hastanın deri bütünlüğünü gözlemleyerek hemşireye bilgi verir.
f)   Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında giyinmesine yardım eder.
g)  Yatak yarasını önlemeye yönelik koruyucu işlemlerde hemşireye yardım eder.
ğ) Hastanın günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesine yardım eder.h)  Yataktan kalkamayan veya kalkması uygun görülmeyen hastanın boşaltımına yardımcı olur, varsa boşaltımla ilgili sorunlarını hemşireye bildirir.
ı) Hastanın idrar torbasını boşaltır veya değiştirir.
i)   Hastadan steril olmayan idrar örneği ve dışkı örneği alır.
j)   Hastanın beslenme programına uygun olarak beslenmesine yardımcı olur
k)  Kilo takibi gereken hastalarda günlük kilo takibini yapar.
l)   Hemşirenin uygun gördüğü durumlarda hastanın yürümesine ve hareket etmesine yardım eder.
m) Hareket kısıtlılığı olan hastalarda uygun görülen pozisyonu verir.
n)  Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat eder.
o)  Hasta için planlanan egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım eder.
ö) İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri hemşireye bildirir.
p)  Ölüm sonrası yapılması gereken bakımları uygular.
r)   Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar.
 s)  Hasta bakımında kullanılan malzemelerin hazırlanmasını, temizliğini, dezenfeksiyonunu ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER