Gelir Adaletsizliği Sağlık Çalışanlarını Mağdur Ediyor

Gelir Adaletsizliği Sağlık Çalışanlarını Mağdur Ediyor

Döner Sermaye Krizi Büyüyor GREV Yayılıyor!

Bolu Ruh Sağlığı Hastanesi’nde başlayan döner sermaye krizi ve grev yayılıyor. Bolu’daki psikiyatri hekimlerinin döner sermayelerinin sıfırlanması ardından Bolu ilinde görev yapan diğer hekimler de greve dahil oluyor.

Hayat Her Geçen Gün Pahalanıyor, Döner Sermayeler Her Geçen Gün Eriyor!

Konuyla ilgili görüşlerini asistanhekim.org ‘a bildiren hekimler “hak ettikleri” emeklerinin karşılıklarını alamadıklarını, enflasyonun artmasına, hayatın her geçen gün pahalanmasına rağmen ek ödemelerinde artış değil azalma olduğunu belirterek performans sisteminin artık içinden çıkılmaz bir sarmal haline geldiğinin altını çizdiler.

Grevlerin Tüm Türkiye’ye Yayılacağı İddiası

Öte yandan başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere afiliye hastanelerde görev yapan hekimlerin döner sermayelerindeki şiddetli düşüş, kamu hastanelerinde çalışan diğer hekimlere de yansımaya başladı. Büyük şehirlerde önümüzdeki günlerde mevcut sağlık sistemindeki gelir ve ek ödeme adaletsizliği sebebiyle daha da yayılan grevler olacağı, sistem düzelene kadar sağlık sisteminin devre dışı kalabileceği iddialar arasında.

Asistan Hekimler de GREV hazırlığında

Aldıkları düşük ek ödemelerle geçim sıkıntısı çeken asistan hekimler de çeşitli illerde grev hazırlı yaptığı gelen bilgiler arasında.Muayenehaneler Yeniden Açılabilir

Türkiye’de döner sermaye sisteminin çökmesi ile beraber üç yüze yakın devlet hastanesinde ek ödeme dağıtılamadığı iddia ediliyor. Sayıştay raporunda çok sert bir dille eleştirilen performans sistemi hakkında sayıştay acil düzenleme öneriyor. Mevcut gidişatın yakın zamanda kurallı muayenehaneciliğin ve tamamlayıcı sağlık sigortalarının önünü açacağını belirten kaynaklar düşünülenin aksine halk ve hekimler “kurallı muayenehaneciliğin” geri gelmesini istediğinin özellikle altını çiziyor.

Gelir Adaletsizliği Sağlık Çalışanlarını Mağdur Ediyor

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Türk Tabipler Birliği ise bir bildiri kaleme aldı. Bildiride şunlar söylendi: Gün geçmiyor ki Sağlıkta Dönüşüm ile getirilen performans sistemi, bununla alakalı gelir adaletsizliği meslektaşlarımızı ve sağlık çalışanlarını mağdur etmesin.

Bunun en canlı örneklerinden birini Bolu’da yaşıyoruz. Bolu Ruh Sağlığı Hastanesi’nde meslektaşlarımız yıllardır sadece Bolu’nun değil pek çok çevre ilden gelen hastaların tedavisini, tıbbi bakımını, tıbbi ve adli raporlamasını büyük bir özveriyle yapıyorlar. Ancak getirilen “performans sistemi”nde bunca ağır tıbbi ve hukuki sorumluluk gerektiren işlerin hak ettiği karşılığı yoktur. Buradaki hekimlerin ve sağlık çalışanlarının maruz kaldıkları gelir adaletsizliği bir yıl önce Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile yapılan afiliyasyon uygulaması ile daha da artmıştır.

Bu hastanedeki sağlık çalışanlarının yaşadıkları gelir adaletsizliğinin kaynağı temelden yanlış olan “performansa göre ödeme” uygulamalarıdır. Meslektaşlarımızın uzun süredir sürdürdükleri, sorunları yetkililerle görüşerek çözme çabası da ne yazık ki karşılık bulmamıştır.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Bolu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Hastane idaresi ivedilikle yaşanan mağduriyeti gidermekle yükümlüdür.

Türk Tabipleri Birliği olarak meslektaşlarımızın haklı taleplerini ve 21-22 Ekim 2015 tarihlerinde iki günlük iş bırakma kararlarını destekliyor ve sorunlarının çözümü için tüm yetkilileri ivedilikle sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.

 

Asistanhekimorg
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER