EK GÖSTERGEDEN YARARLANMADA SAĞLIK PERSONELİ İÇİN UNVAN MI EĞİTİM Mİ ÖNEMLİ?

EK GÖSTERGEDEN YARARLANMADA SAĞLIK PERSONELİ İÇİN UNVAN MI EĞİTİM Mİ ÖNEMLİ?

Devlet memurlarının aylık maaşları ile emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında esas alınan unsurlardan biri olan “ek gösterge”, memurların; bulundukları hizmet sınıflarına, kadro unvanlarına, eğitim durumlarına ve aylık derecelerine göre farklılık gösterebilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ek göstergeden söz ederken, Devlet memurlarının aylıklarının; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık dereceleri dikkate alınarak Kanun eki cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanacağı hükmüne yer vermiştir. Ancak, ek gösterge cetvelleri incelendiğinde, ek göstergelerin sadece hizmet sınıfına, görev türüne ve aylık derecesine göre değil, aynı zamanda ilgili memurların eğitim durumlarına göre de belirlendiği görülmektedir.

Bu nedenle, bazı hizmet sınıfları için belirlenmiş olan ek göstergelerden yararlanmada, kadro unvanlarının mı yoksa ilgililerin eğitim durumunun mu önemli olduğu merak konusu olabilmektedir.

Konuyu memurunyeri.com olarak Sağlık Hizmetleri Sınıfı bakımından incelediğimizde, bu hizmet sınıfında ek göstergeden yararlanmada (kadro dereceleri hariç) kadro unvanının değil, eğitim düzeyinin ve mezun olunan bölümün önemli olduğu sonucuna ulaşmaktayız.

Sağlık Hizmetleri Sınıfı personelinin ek göstergesi

UNVAN / EĞİTİM DURUMU     DERECE     EK GÖSTERGE
Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil herhangi bir kadroda görev yapanlardan;

-Uzman Tabipler

-Tabipler

-Diş Hekimleri

-Uzman Veteriner Hekimler-Veteriner Hekimler

-Eczacılar

-Biyologlar

-Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar ile bu dallarda uzmanlık unvanını doktora aşamasıyla kazanmış olanlar.

 

memurunyeri.com

 

 
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER