Döner sermayeler sıfırlandı GREV geliyor!

Döner sermayeler sıfırlandı GREV geliyor!

Arkadaşlar daha önce de söyledik Türkiye’de döner sermaye sistemi çöküyor… İddialara göre Türkiye’de 300 kadar hastane şu anda ek ödeme dağıtamıyor. Sayıştay performans sistemini çok sert eleştirdi ve acil düzenleme önerdi. Gidişat yakın zamanda kurallı muayenehaneciliğin ve tamamlayıcı sağlık sigortalarının önünü açacak. Düşünülenin aksine halk ve hekimler “kurallı muayenehaneciliğin” geri gelmesini istiyor. İlk kıvılcım Bolu’dan patladı işte ayrıntılar:

BASINA VE KAMUOYUNA

Hastanemizde bir süredir devam eden ve artık sürdürülemez noktaya gelen problemler nedeniyle uzman hekimler olarak bir eylemlilik süreci başlamaya karar vermiş bulunmaktayız.

tabip odası basın açıklaması foto (1)-optimizedBilindiği gibi Bolu Ruh Sağlığı Hastanesi, başkent de dahil olmak üzere 6 farklı ile hizmet vermektedir. Bu illerdeki ağır psikiyatrik bozuklukları olan, tedaviye dirençli, kronik hastaların sevk edildiği, yatarak tedavi gördüğü bir merkez olmanın yanı sıra bu hastalarla ilgili adli psikiyatrik süreçlerde karar mercii olmanın hukuki sorumluluğunu da taşıyan bir   hastanenin hekimleriyiz. Tüm bu tıbbi zorluklar ve hukuki sorumluluklara rağmen, bir branş hastanesinde çalışmaktan kaynaklı olarak cezalandırıldığımızı düşünüyoruz. Ruh sağlığı hastanesinde çalışan psikiyatristler olarak hem diğer illerdeki devlet hastanelerinde çalışan meslektaşlarımız hem de İlimizdeki diğer branş uzmanlarıyla kıyaslandığında gelirimiz göz ardı edilemeyecek düzeyde düşüktür. Söz konusu gelir adaletsizliği yaklaşık bir yıl önce AİBÜ EAH  ile yaşanan afiliasyon sürecinin ardından daha da artmıştır. Hizmet ve eğitim niteliğini arttırmak amacıyla başlatıldığı öne sürülen afiliasyon süreci bir yılın sonunda hem herhangi bir nitelik artışı sağlanmamış hem de hastanemizdeki tüm sağlık çalışanlarının, hekimlerin, hemşirelerin, psikologların gelirleri tolere edilemeyecek düzeyde düşmüştür.

bolu ruh sağlığı foto-optimized

Bu konuda şimdiye kadar yaptığımız sözlü ve yazılı çözüm çağrılarından herhangi bir somut karşılık alabilmiş değiliz. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı, Bolu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve hastanemiz idaresini söz konusu gelir adaletsizliğini köklü ve kalıcı biçimde çözmeye çağırmak adına sendikalarımız ve tabip odamızdan sorunlarımızın için 2 günlük iş bırakma eylemi yapılmasını talep ettik. Sendikalarımızın ve tabip odasının talebimiz doğrultusunda almış olduğu karar gereği 21-22 ekim 2015 Çarşamba ve Perşembe  günü Bolu Ruh Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 günlük iş bırakma eylemi yapacağız. Kamuoyuna ilan ederiz.

 

Asistanhekim.org
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER