DÖNER SERMAYE MAĞDURİYETİ GİDERİLİYOR

DÖNER SERMAYE MAĞDURİYETİ GİDERİLİYOR

Geliri düşük hastanelerde çalışan personelin döner sermaye mağduriyeti Sağlık-Sen’in çabaları sonucu gideriliyor.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun bağlı sağlık tesislerine 21/08/2015 tarihli ‘’Aylık Gelir ve Dağıtılacak Ek Ödeme’’ konulu gönderdiği yazıyla sabit ek ödemelerin toplamının, dağıtılabilir döner sermaye tutarından yüksek olduğu hastanelerde veya sabit ek ödeme ve dağıtılan döner sermaye toplamının dağıtılabilir döner sermaye tutarından yüksek olduğu hastanelerde dağıtılacak döner sermaye hesabında; dağıtılabilir döner sermayeyi geçmemeleri gerektiği, Sayıştay raporlarına atıf yapılarak vurgulamıştı.

Böylelikle Türkiye genelindeki 120 hastanede, hekimler dâhil tüm çalışanlar sabit üzeri döner sermaye alamayacaklardır. Yine; Türkiye genelinde 300’ün üzerinde hastanede, hekim dışı sağlık çalışanları döner sermaye alamayacak, hekimlerin de döner sermayelerinde 1000 TL’nin üzerinde düşüşler olacaktır.Sağlık çalışanlarını mağdur eden düzenlemenin yeniden ele alınması ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla Sayıştay ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde var olan sorunun çözümüne yönelik adımlar atılıyor.

Mağduriyetlerin yaşanmaması için hastanelerin dağıtılabilir döner sermaye tutarının, yeni uygulamayla düştüğü oranda hesap edilen hazine hissesi oranı aşağı çekilerek hesaplanacak.

Sendikamızın yaptığı görüşmeler neticesinde ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı ve yetkilileri, Sayıştay ve Sendikamızın yaptığı toplantı sonucunda bahse konu yazı nedeniyle hastanelerin dağıtılabilir döner sermaye tutarının düştüğü oranda, hesap edilen hazine hissesi oranının aşağı çekilmesi hususunda mutabakata varıldı. Görüşmeler sonucunda yönetmelik değişikliği de yapılacak.

Çözümün geçici olması nedeniyle sendikamız tarafından Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun bağlı sağlık tesislerine yazdığı yazının iptali için dava açıldı.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER