Danıştay’dan TÜM 4/C’LİLERE Döner Sermaye Müjdesi

Danıştay’dan TÜM 4/C’LİLERE Döner Sermaye Müjdesi

Türk Sağlık-Sen’in açtığı davada Danıştay 4/C’lilere döner sermaye ödenmemesini düzenleyen genelgenin iptaline karar verdi.
Türk Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 2011/32 sayılı genelgede yer alan “ 657 sayılı Kanun’un 4/c bendine göre işçi pozisyonuna istihdam edilenler. 209 sayılı kanun kapsamında yer almadığından bunlara döner sermaye gelirlerinden ödeme yapılması mümkün değildir “ düzenlemesinin iptali için Danıştay’da dava açmıştı. 
Davayı görüşen Danıştay 11. Dairesi verdiği kararda döner sermaye ödemesinde temel kriterin personelin döner sermaye elde edilmesine direkt veya dolaylı katkısı bulanması olduğuna dikkat çekti. 
Döner sermaye ile ilgili kanunu düzenlemede geçici personel (4/C) yönünden döner sermaye gelirlerinin elde edilmesinde katkı yapıp yapmadıklarına bakılmaksızın hiçbir şekilde ödeme yapılmayacağı ve bu kesimin ödemeden mahrum bırakılmayacağına dair bir ifadenin olmadığı ve TBMM Genel kurulu ve Plan bütçe komisyonunda bu konuda tartışma da yaşanmadığı belirtilerek yasa koyucunun ödenmemesi konusunda açık bir irade ortaya koymadığına dikkat çekildi. 
Kararda 209 sayılı kanunda döner sermaye ek ödemesi alacaklar arasında sayılmayan personelle ilgili olarak ta Anayasanın 90/5. Maddesine göre uluslararası sözleşmelerinin kanun hükmünde olduğu yönündeki kural kapsamında genelgenin hukuka uygunlunun incelenmesi gerektiğine dikkat çekti.Danıştay kararında kanunlarla milletlerarası sözleşmeler arasındaki uyumsuzlukta uluslararası sözleşmelerin hükümlerinin esas alınacağına dair Anayasa hükmü hatırlatılarak Birleşmiş milletler insan hakları evrensel beyannamesinde eşit iş için eşit ücret, Avrupa sosyal şartında tüm çalışanlar için adil çalışma koşullarına sahip olma, adil bir ücret alma  kurallarına yer verildiği hatırlatıldı. 
Danıştay 11 Dairesi, döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine katkıda bulunanların, yaptıkları katkı oranında döner sermaye ek ödemesinden faydalandırılması gerektiğine dikkat çekerek 4/C’lilere döner sermaye ödenmemesini öngören genelgenin ilgili hükmünün hukuka uygun olmadığına karar verererek iptal etti. 
Danıştay’ın kararın ardından Türk Sağlık-Sen Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Kurumu ve Kamu Hastaneleri Kurumuna başvuru yaparak tüm 4-c’lilere döner sermaye ödemesinin yapılmasını istedi. Sendika başvurusunda Danıştay’ın kararı ile birlikte hem mahkemelerin gereksiz iş yükünün ortadan kalkması  hem kamunun mahkeme masrafı ve vekalet ücreti gibi ödemelerle zarara uğramaması, hem de 4-C’lilerin mağdur olmaması için 4/C’lilere döner sermaye ödemelerinin yapılması istendi. 
Önder Kahveci : Haklılığımızı Danıştay’da tescilledi, Tüm 4-C’lilere hayırlı olsun
4-C’lilere döner sermaye ödenmemesi ile ilgili düzenlemenin hukuksuz olduğunun Danıştay tarafından da tescillendiğini belirten Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci “ Danıştay verdiği karar ile bizim haklılığımızı tescilledi. 4-C’lilerin yaşadığı döner sermaye mağduriyetini artık sona ermiş oldu. Sağlık bakanlığı ve Bakanlığa bağlı kurumlar bir an önce tüm 4/C’lilere döner sermaye ödemelidir. Bu konudaki başvurumuzu hızlı bir şekilde düzenlemeye dönüştürmelidir. Tüm 4-C’lilere bu karar hayırlı olsun' dedi.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER