Cepten yapılan sağlık harcamaları arttı

Cepten yapılan sağlık harcamaları arttı

OECD Sağlık İstatistikleri 2015 yayınlandı. Raporda OECD ülkelerinin sağlık durumu, sağlıkta risk faktörleri, sağlık bakım kaynakları ve kullanımı ile sağlık harcamaları ve finansmanı gibi konular yer almaktadır.
Türkiye sağlık harcamalarına en az pay ayıran ülke
Türkiye’de sağlık harcamalarına ayrılan pay 2013 yılında Türkiye’de yüzde 5,1, OECD ülkeleri ortalaması ise yüzde 8,9 olmuştur.
Sağlık harcamalarına ayrılan pay; Amerika’da yüzde 16,4 İsveç’te yüzde 11, Yunanistan’da yüzde 9,2 ve Şili’de ise yüzde 7,4 olmuştur. Türkiye yüzde 5,1 ile listenin son sırasında yer almaktadır. Türkiye’nin hemen üstünde yüzde 6 ile Estonya ve yüzde 6,2 ile Meksika yer almaktadır.
2010-2013 arası dönemde sağlık harcamaları ortalama yüzde 1,2 arttı
Türkiye’de kişi başına sağlık harcamaları, 2010’da yüzde -1,2, 2011’de yüzde 1,2, 2012’de yüzde -0,7’lik artış yaşanmıştır. 2010-2012 arası dönemde kişi başına sağlık harcamalarında dalgalı bir seyir izlenmiştir. 2013 yılında ise son 3 yıldaki büyümenin aksine yüzde 5,4’lük bir artış yaşanmıştır. 2013 yılı OECD yılı büyüme ortalaması ise yüzde 1 olmuştur.
Türkiye’de 2010-2013 arası dönemde sağlık harcamalarında ortalama yüzde 1,2’lik bir artış gerçekleşti.Kamunun sağlık harcamaları 2000-2013 arası dönemde artış gösterdi
2000 yılında yüzde 62 olan kamu harcamaları oranı, 2013 yılında yüzde 78’e yükseldi. 2013 yılında OECD ülkelerinin ortalaması ise yüzde 73 olmuştur.
Kişi başına sağlık harcamasında OECD’nin gerisindeyiz
2013 yılında Türkiye’de kişi başına sağlık harcaması 941 $ olmuştur. OECD ülkeleri ortalaması ise 3,453 $ olmuştur. Yani Türkiye’nin 3,67 katı.
Türkiye’deki sağlık harcamalarının yüzde 78’i kamu tarafından karşılanmaktadır. Bu oran Hollanda’da yüzde 90, İsviçre’de yüzde 65, Almanya’da yüzde 80, Yunanistan’da yüzde 60 düzeyindedir. OECD ülkeleri ortalaması ise yüzde 60 düzeyindedir.
Cepten yapılan sağlık harcamalar arttı
Cepten yapılan sağlık harcamaları 2010-2013 yılları arasında artış göstermiştir. Bu artışla birlikte Türkiye’de cepten yapılan sağlık harcamalarının oranı yüzde 22’ye yükselmiştir. Bu oran; Fransa’da yüzde 7, Almanya’da yüzde 14, İngiltere’de yüzde 10, Yunanistan’da yüzde 31 ve Portekiz’de ise yüzde 28 seviyesindedir.
2013 yılında cepten yapılan sağlık harcamaları yüzde 12 artarken, kamu harcamaları yüzde 4,3 artmıştır.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER