Bu Yazı Acil Servislere Asılacak

Bu Yazı Acil Servislere Asılacak

GENELGE 2015/...
 
Acil sağlık hizmetleri sunumunda; en küçük gecikme telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceğinden zamanında hızlı ve doğru yapılan tıbbi müdahale hayati önem taşımaktadır.
 
Bu nedenle, acil tıbbi müdahaleyi gerektiren durumlarda hastanın uygun bir sağlık kuruluşuna gecikmeye sebebiyet verilmeksizin ulaştırılması, hastanın getirildiği sağlık kuruluşunca da gereken acil tıbbi müdahalelerin öncelikle ve ön şartsız yapılması ve hastaların gerektiğinde ileri tetkik ve tedaviyi sağlayabilecek diğer sağlık kurumlarına uygun şartlarda nakledilmeleri, acil sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunumu bakımından büyük önem arz etmektedir.
 
16/10/2009 tarihli ve 27378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 15 inci maddesinde hastaların acil servisten diğer sağlık tesislerine sevk ve nakil esasları açıkça düzenlenmiş olup buna göre; yeterli şartların sağlanamadığı ve ileri tetkik ve tedavi için başka bir sağlık tesisine sevk gerektiren hâllerde hastanın sevk edileceği sağlık tesisinin belirlenmesi, sağlık tesisleri arasındaki hasta sevk ve nakil işlemlerinin koordinasyonundan ve yürütülmesinden 112 KKM yetkili ve sorumlu olduğu belirtilmiştir.
 
Uygulamada karşılaşılan bazı sorun ve aksaklıkların giderilmesi, hasta ve hasta yakınlarının bu konuda bilgilendirilerek uygulamada birliğin sağlanabilmesi için;
 
"SAYIN HASTALARIMIZ VE HASTA YAKINLARIMIZ:
 TEDAVİNİZİN DEVAMI İÇİN BAŞKA BİR HASTANEYE ŞEVKİNİZ GEREKTİĞİNDE; NAKLİNİZ, HASTANEMİZİN ORGANİZASYONU VE 112 AMBULANSLARIMIZLA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. SAĞLIK GÜVENLİĞİNİZ İÇİN LÜTFEN HASTANEMİZDEN KENDİ İMKANLARINIZLA AYRILMAYINIZ."
 
İbaresinin hastane yönetimleri tarafından en az 5 (beş) metreden kolayca okunabilecek şekilde standart afiş veya basılı duyurular haline getirilerek, Bakanlığımız, üniversite, diğer kamu ve özel sektöre ait yataklı sağlık tesisleri bünyesindeki acil servislerin görülebilir uygun yerlerine asılması gerekli görülmüştür.
 
Bilgilerini ve iş bu genelgenin ilinizdeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına imza karşılığında tebliğini ve uygulamanın aksaksız yürütülebilmesi için il sağlık müdürlüklerince titizlikle takibini önemle rica ederim.
 
Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ
 
Bakan a.Müsteşar
 
Dağıtım: A Planı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
 
acil , servislere , yazı , asılacak
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER