Sağlık Bilgisi

Tümü
 • Kanser hastasına bunları sakın söylemeyin

  Kanser hastasına bunları sakın söylemeyin

  21 saat önce

  Kanser hastaları ve yakınlarına destek veren Pembe Hanım Derneği, tedavi süresince hastalarla kurulması gereken diyalog konusunda uyardı. Özellikle kanser hastalarına söylenmemesi gerekenlere odaklanan çalışmada tedavinin ne kadar hassas bir süreç olduğuna dikkat çekildi. Kanser tedavisinde hastaların moralinin çok önemli olduğu bütün uzmanların üzerinde görüş birliği sağladığı bir nokta. Bu nedenle hassas bir süreç olan tedavi […]

 • Stres çocuklarda hipertansiyonu tetikliyor

  Stres çocuklarda hipertansiyonu tetikliyor

  21 saat önce

  Günümüzün sağlıksız beslenme ve yaşam koşulları, küçük bebeklerde dahi yüksek tansiyonu tetikleyebiliyor… Bebeklerde huzursuzluk, aşırı ağlama, terleme, sık nefes alma gibi belirtilerle kendini gösteren sorun sınav stresi gibi aşırı heyecanlarla da çocuklarda hipertansiyona neden oluyor. Yüksek tansiyon bilinenin aksine sadece yetişkinleri etkilemiyor. Yenidoğan döneminden itibaren her yaşta yüksek tansiyon görülebilirken çocuklardaki hipertansiyon doğumsal olan bazı […]

Şifalı Bitkiler

Tümü
 • Brokoli eklem ağrısına bire bir

  Brokoli eklem ağrısına bire bir

  10 saat önce

  Bro­ko­li­de­ki glu­ko­ra­fa­nin mad­de­si­nin ek­lem­le­ri ko­ru­yan sul­fo­rap­ha­ne de­nen bir mad­de­ye dö­nüş­tü­ğü tes­pit edil­di… Araş­tır­ma­cı­lar bol bro­ko­li ye­me­nin de­je­ne­ra­tif ek­lem ra­hat­sız­lı­ğı­nı ya­vaş­lat­tı­ğı­nı hat­ta has­ta­lı­ğı en­gel­le­ye­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Ba­tı Ang­li­a Üni­ver­si­te­si­’n­den Dr. Ro­se Da­vid­son ve eki­bi­nin yap­tı­ğı araş­tır­ma­da ek­lem ra­hat­sız­lık­la­rı ya­şa­yan has­ta­la­ra 2 haf­ta sü­rey­le bro­ko­li ye­di­ril­di. De­nek­ler ek­lem ağ­rı­la­rı­nın azal­dı­ğı­nı ve ken­di­le­rin­de ra­hat­la­ma ol­du­ğu­nu açık­la­dı. İki haf­ta­lık bro­ko­li […]

 • Sonbaharın şapkalı proteini mantar

  Sonbaharın şapkalı proteini mantar

  16 Nisan 2014

  Mantarın beslenmede sebze kökenli mi protein kökenli mi olduğu tartışıladursun, diğer yararlarıyla soframızda yer almayı fazlasıyla hak ediyor. “İ­çer­di­ği kar­bon­hid­rat-pro­te­in ya­pı­lı fi­to be­sin öğe­le­ri ile ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­dir­mek­te, ar­trit gi­bi has­ta­lık­lar­dan ko­run­ma­da, kan­ser ris­ki­ni azalt­mak­ta ve kalp sağ­lı­ğı­nı ko­ru­mak­ta ya­rar­lı ol­du­ğu dü­şü­nül­mek­te­dir.” Bu söz­ler di­ye­tis­yen ve ya­şam ko­çu Gi­zem Şe­be­r’­e ait. Man­tar­da bu­lu­nan se­len­yum ve […]

Yaşam

Tümü
 • Su içmeyi sevmeyenlere bu öneriler dikkat

  Su içmeyi sevmeyenlere bu öneriler dikkat

  03 Nisan 2014

  Su iç­mek tok­luk his­si uyandırdığından ki­lo ver­me­yi ko­lay­laş­tı­rı­yor, ge­rek­siz atış­tır­ma­yı en­gel­li­yor ve da­ha hız­lı yağ yak­ma­nı­za yar­dım­cı olu­yor. Pe­ki ya su iç­me­yi sev­mi­yor, unu­tu­yor­sanız… O za­man da­mak zev­ki­ni­ze gö­re su­yun içi­ne sa­la­ta­lık, el­ma, ha­vuç, kar­puz par­ça­la­rı, na­ne ve­ya por­ta­kal di­lim­le­ri ek­le­ye­bi­lir­si­niz. Kan şe­ke­ri­mi­zi den­ge­le­yen çu­buk tar­çın, aro­ma­sı yük­sek olan por­ta­kal ka­bu­ğu ve­ya el­ma ka­bu­ğu bu […]

 • İlkbaharın vazgeçilmez lezzet odağı sarımsak

  İlkbaharın vazgeçilmez lezzet odağı sarımsak

  03 Nisan 2014

  Tadıyla yemeklere lezzet katan sarımsağın tek başına yemeğini yapmak da mümkün. Şimdi taze sarımsak mevsimi. İlkbaharda tavsiyemiz bu lezzetten olabildiğince istifade etmeniz. Sarımsak mı sarmısak mı, cevabı konusunda mutabık kalamadığımız sorulardan biri de bu. Lâtince adı allium sativum. İngilizler garlic, Fransızlar ail, İtalyanlar aglio, Çinliler suen tau, Ruslar chesnok, Almanlar knoblauch, Araplar thoum, Hintliler lassan […]

Diyet

Tümü

Diyabet

Tümü
 • Bunlar da diyabete yol açıyor!

  Bunlar da diyabete yol açıyor!

  14 Nisan 2014

  Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, uzmanlar tarafından 21. yüzyılın en sinsi hastalığı olarak niteleniyor. Diyabet, dünyada ve ülkemizde hızla yayılıyor. Birleşmiş Milletler ’in (BM), dünya genelinde bu hastalığa dikkat çekmek için 14 Kasım’ı Dünya Diyabet Günü ilan etmesi de konunun hassasiyetini gösteriyor. Uzmanlar, Türkiye ’de son 10 yılda diyabetli hasta sayısının yüzde 100 […]

 • Kan şekerini “zıplatan” besinler!

  Kan şekerini “zıplatan” besinler!

  20 Mart 2014

  Bir besinin kan şekerinizi ‘zıplatması’ için ağzınızda şeker tadı bırakması gerekmiyor. Basit karbonhidrat içeren beyaz ekmek ve undan yapılmış gıdalarla içecekler, vücutta parçalanarak şekere dönüşür ve kan şekerini ‘zıplatır’ Diyabetli olmasanız bile insülini uyarmamak ve kan şekerinizi ‘zıplatmamak’ için aşağıdaki besinlerden uzak durmanızı öneririz. Beyaz pirinç: Özellikle Tip 2 diyabetliyseniz, beyaz pirinci mönünüzden çıkarmanızı, onun […]

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Portal Teması : Wptr.Co