Sağlık Bilgisi

Tümü
 • Sağlık Bakanlığı’ndan bölgelere göre obezite raporu

  Sağlık Bakanlığı’ndan bölgelere göre obezite raporu

  9 saat önce

  Türkiye’de en fazla obez kadının yüzde 38,9’la Marmara Bölgesi’nde yaşadığı ortaya çıktı. En fazla obez erkekse yüzde 19,2 ile Doğu Karadeniz’de yaşıyor. Sağlık Bakanlığı, en fazla kadın ve erkek obez nüfusa sahip bölgeleri inceledi. Araştırmada, yüzde 38,9 ile en fazla obez kadının Trakya, Çanakkale ve Balıkesir’in bulunduğu Batı Marmara’da yaşadığı tespit edildi. En fazla obez […]

 • Kış akşamlarının vazgeçilmezleri

  Kış akşamlarının vazgeçilmezleri

  22 saat önce

  Kış akşamlarımızda vaktimizin çoğu evde geçiyor. O keyifli akşam saatlerinde dört şeyden vazgeçemiyoruz. Salep, boza, kestane ve çekirdek. Peki bu besinleri ne kadar tanıyoruz Diyetisyen&Yaşam Koçu Gizem Şeber eğlenceli sağlıklı atıştırmaların besin içerikleri konusunda bakın neler söyledi… AYÇEKİRDEĞİ: Yük­sek E vi­ta­mi­ni içe­ri­ği ile an­ti­ok­si­dan et­ki­li. Bu et­ki­si se­be­bi ile kalp-da­mar has­ta­lık­la­rın­dan ve romatizmadan ko­ru­yu­cu­dur. Sağ­lık­lı […]

Şifalı Bitkiler

Tümü
 • C vitamininin 314 yıllık tarihi hızlı iyileşme yöntemi

  C vitamininin 314 yıllık tarihi hızlı iyileşme yöntemi

  15 saat önce

  Vitaminlerin yaşamsal önemi tartışılmaz. Bunlardan en önemlisi ise keşfi 1700’lü yıllara dayanan C vitamini yani 2 portakal 1 limonla sağlanan hızlı iyileşme. C vi­ta­mi­ni­nin öne­mi çok es­ki­le­re da­ya­nı­yor. İs­tan­bul Flo­ren­ce Nigh­tin­ga­le Has­ta­ne­si Sağ­lık­lı Ya­şam Mer­ke­zi Di­rek­tö­rü Uzm. Dr. Öz­gür Şa­mil­gil ba­kın bu keş­fi na­sıl ak­ta­rı­yor: “1700’ler­de Ame­ri­ka kı­ta­sı­na yol­cu­luk ya­pan de­niz­ci­ler­de cilt al­tı ka­na­ma­la­rı, di­şe­ti […]

 • Zencefili mutfağınızdan eksik etmeyin

  Zencefili mutfağınızdan eksik etmeyin

  25 Kasım 2014

  Spazmdan soğuk algınlığına kadar her derdin şifası zencefilde. Zen­ce­fil üze­rin­de her yıl çok sa­yı­da araş­tır­ma­la­rın ya­yın­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Türk Fi­to­te­ra­pi Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Ek­rem Se­zik, “Yıl­lar­ca so­ğuk al­gın­lı­ğı ve ök­sü­rü­ğe kar­şı et­ki­li ka­bul edi­len zen­ce­fil, sin­di­rim sis­te­mi ra­hat­sız­lık­la­rı için de ol­duk­ça ya­rar­lı­dı­r” de­di. Ro­ma­tiz­ma­da et­ki­li Se­zik, zen­ce­fi­lin fay­da­la­rı­nı şu şe­kil­de sı­ra­la­dı: “Ha­fif gaz, şiş­kin­lik ve […]

Yaşam

Tümü

Diyet

Tümü

Diyabet

Tümü
74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Portal Teması : Wptr.Co