Sağlık Bilgisi

Tümü
 • Uykusuzluk açlığı tetikliyor

  Uykusuzluk açlığı tetikliyor

  6 saat önce

  Az uyuyanlarda açlık hormonunun tetiklendiği, iştahın arttığı ortaya çıktı. Uzmanlar uyarıyor: Daha az yiyin, daha çok hareket edin ve iyi uyuyun. DÜNYADA artan obezite sorununa dikkat çeken uzmanların, “Bol bol meyve sebze yiyin”, “Her gün en az 10 bin adım atın”, “Hayatınızı düzenleyin” önerilerine bir yenisi daha eklendi: “Düzenli uyuyun.” İngiliz Uyku Uzmanı Neil Stanley, […]

 • Türkiye yüksek tansiyonda birinci sırada

  Türkiye yüksek tansiyonda birinci sırada

  10 saat önce

  Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de en çok görülen hastalığın hipertansiyon olduğu belirlendi. Dolaşım sistemi hastalıkları ise yüzde 37,92 ile birinci ölüm nedeni… Sağlık Bakanlığı hazırladığı raporda, Türkiye’de görülen hastalıkların profilini çıkardı. Rapora göre, yüzde 13,2 ile 15 yaş üstü bireylerde en fazla görülen hastalığın hipertansiyon olduğu belirlendi. Sağlık sorunları nedeni ile gerçekleşen ölümlerin de araştırıldığı […]

Şifalı Bitkiler

Tümü
 • Bağışıklığınız değil vücudunuz zayıflasın

  Bağışıklığınız değil vücudunuz zayıflasın

  12 saat önce

  Fazla kilolardan kurtulmak için en uygun mevsime girildiğini söyleyen Diyetisyen Canan Aksoy, zayıflarken bağışıklık sistemini güçlendirmenin yöntemlerini anlattı: – Havaların soğuması su tüketiminizi azaltmasın. Gereksiz bir zamanda acıktıysanız, önce bir bardak su için, açlık hissiniz 10-15 dakika içinde geçmediyse bir şeyler yemeyi düşünün. – Bu romantik mevsimde alkol alımınıza dikkat edin. Fazla alkol tüketimi bağışıklık […]

 • Brokoli eklem ağrısına bire bir

  Brokoli eklem ağrısına bire bir

  19 saat önce

  Bro­ko­li­de­ki glu­ko­ra­fa­nin mad­de­si­nin ek­lem­le­ri ko­ru­yan sul­fo­rap­ha­ne de­nen bir mad­de­ye dö­nüş­tü­ğü tes­pit edil­di… Araş­tır­ma­cı­lar bol bro­ko­li ye­me­nin de­je­ne­ra­tif ek­lem ra­hat­sız­lı­ğı­nı ya­vaş­lat­tı­ğı­nı hat­ta has­ta­lı­ğı en­gel­le­ye­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Ba­tı Ang­li­a Üni­ver­si­te­si­’n­den Dr. Ro­se Da­vid­son ve eki­bi­nin yap­tı­ğı araş­tır­ma­da ek­lem ra­hat­sız­lık­la­rı ya­şa­yan has­ta­la­ra 2 haf­ta sü­rey­le bro­ko­li ye­di­ril­di. De­nek­ler ek­lem ağ­rı­la­rı­nın azal­dı­ğı­nı ve ken­di­le­rin­de ra­hat­la­ma ol­du­ğu­nu açık­la­dı. İki haf­ta­lık bro­ko­li […]

Yaşam

Tümü

Diyet

Tümü
 • Kilo almak daha zor

  Kilo almak daha zor

  20 Ekim 2014

  Kilo sorunu denince akla hemen şişmanlık geliyor ancak zayıflıktan şikayet edip kilo almak için çabalayanların sayısı da hiç az değil. Üstelik işin uzmanına göre kilo almak, vermekten çok daha zor. Pek çok kişi zayıflamak için diyet ve spor merkezlerinin yolunu aşındırırken, kilo almak için efor harcayanların sayısı da bir hayli kabarık. Düşük kilolu olmak yani […]

 • Bu diyet hayat kurtarıyor>

  Bu diyet hayat kurtarıyor

  14 Ekim 2014

  Karbonhidrat bakımından fakir olan ketojenik diyet tiryakileri sayesinde oldukça gündümde. Diyetin tek özelliği karbonhidrat bakımından fakir olması değil. Ketojenik diyet, birçok hastalığın iyileşmesinde etkili. Özellikle de kanser hastaları bu diyetle olumlu sonuçlar alabiliyor.  Tek ama­cı za­yıf­la­ma ol­ma­yan bu mu­ci­ze di­yet bir­çok has­ta­lı­ğın iyi­leş­me­si­ne de yar­dım­cı olu­yor. Araş­tır­ma­lar, özel­lik­le kan­ser has­ta­la­rı­nın bu di­ye­te uy­ma­la­rı ha­lin­de bir­çok […]

Diyabet

Tümü
 • Kilo vermek için diyabet ilacı kullanmak öldürüyor

  Kilo vermek için diyabet ilacı kullanmak öldürüyor

  06 Ekim 2014

  Zayıf­la­ma, iş­tah­sız­lık gi­bi yan et­ki­le­ri bu­lu­nan ba­zı di­ya­bet ilaç­la­rı­nın, di­ya­be­ti ol­ma­yan ki­şi­ler­ce ki­lo ver­mek için kul­la­nıl­ma­sı ölüm­cül so­nuç­lar do­ğu­ra­bi­li­yor Prof. Dr. Ali Rı­za Uy­sal, tip 2 di­ya­bet­te kul­la­nı­lan ba­zı ilaç­la­rı, za­yıf­la­ma yan et­ki­si ne­de­niy­le obe­zi­te te­da­vi­sin­de kul­lan­ma­nın ras­yo­nel ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Baş­lı­ca et­ki­si in­sü­lün di­ren­ci­ne kar­şı gel­mek olan bu tür ilaç­la­rın, kul­la­nan ki­şi­de şiş­kin­lik, ha­zım­sız­lık gi­bi […]

 • Gizli diyabeti yürüyüşle engelleyin

  Gizli diyabeti yürüyüşle engelleyin

  28 Eylül 2014

  Diyabetin önlenemeyen yükselişine karşın gizli diyabetten hayatınızda yapacağınız birkaç ufak değişiklikle kurtulabilirsiniz. Bu sihirli dokunuşlar; dengeli beslenme ve 30 dakika yürüyüş. Hayatınızı kabusa çeviren diyabet, varlığını hissedilir derecede artırıyor. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Balcı, hareketsiz ve yanlış beslenme yüzünden gizli diyabetin (prediyabet) yaygınlaştığına dikkat çekerek “Prediyabet […]

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Portal Teması : Wptr.Co