Sağlık Bilgisi

Tümü
 • Dolu cüzdan mutlu etmeyebilir

  Dolu cüzdan mutlu etmeyebilir

  29 Eylül 2014

  Günlük ağrılarınızın yaptığınız yanlış seçimlerden kaynaklandığını ve doğru seçimlerle bu ağrılardan kurtulabileceğinizi biliyor muydunuz? Prof. Dr. Lütfiye Müslümanoğlu’ndan günlük hayatımızda karşılaştığımız ağrıları ve bu ağrılardan kurtulmak için alabileceğimiz önlemleri konuştuk… Ayakkabı seçiminize dikkat edin! Ayak, ayak bileği ve dizinizdeki ağrıların nedeni şık görünmek uğruna tercih ettiğiniz ayakkabılar olabilir. Bu ağrılardan kurtulmak için ayağınızı destekleyen ayakkabılar […]

 • Enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde en önemli etken vitaminler

  Enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde en önemli etken vitaminler

  28 Eylül 2014

  Enfeksiyon vücudun mikroorganizmalar tarafından istila edilmesi olarak tanımlanır. Her hastalık yapan mikroorganizma her insanda hastalık belirtilerine neden olmaz. Bunu belirleyen o kişinin bağışıklık sisteminin gücüdür. Bağışıklık sisteminin çalışabilmesi, yani vücudun enfeksiyonlara karşı direnç göstemesi çok sayıda faktöre bağlıdır. Bes­len­me ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni doğ­ru­dan et­ki­ler ve bu iliş­ki ol­duk­ça has­sas­tır. Ba­zı be­sin öğe­le­ri­nin sı­nır­da ye­ter­siz­lik­le­ri du­ru­mun­da bi­le […]

Şifalı Bitkiler

Tümü
 • Karnabahar ve lahananın bilinmeyen hayati faydaları

  Karnabahar ve lahananın bilinmeyen hayati faydaları

  16 Eylül 2014

  Ame­ri­kan Kan­ser Der­ne­ği ve Er­nest Ma­ri­o Ec­za­cı­lık Fa­kül­te­si pro­fe­sör­le­rin­den Kong şöy­le di­yor: “A­raş­tır­ma­la­rı­mız doğ­ru­la­dı ki bes­len­mey­le kan­ser­den ko­run­ma ara­sın­da sı­kı bir bağ­lan­tı var. Ye­di­ği­miz ba­zı mad­de­le­rin için­de kan­ser ya­pı­cı ge­ne­tik de­ği­şi­min oluş­ma­sı­nı en­gel­le­yen mad­de­ler mev­cut.” İş­te bu “ye­di­ği­miz ba­zı mad­de­le­ri­n” ba­şın­da ise kar­na­ba­har ge­li­yor. Kar­na­ba­ha­rı “Sig­nu­tu­re Doc­tri­n” te­ori­si açı­sın­dan da ele al­mak­ta fay­da var. Bu […]

 • Yeşil Mercimeği sofranızdan eksik etmeyin

  Yeşil Mercimeği sofranızdan eksik etmeyin

  15 Eylül 2014

  Zayıflamak istiyor, bağışıklığım kuvvetlensin, bağırsaklarım düzenli çalışsın diyorsanız mercimeği sofranızdan eksik etmeyin. Ku­ru­bak­la­gil­ler sağ­lık­lı bes­len­me­nin ol­maz­sa ol­ma­zı. He­le mer­ci­mek tam bir şi­fa kay­na­ğı. İç Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Dr. Ay­ça Ka­ya ye­şil mer­ci­me­ğin ola­ğa­na­üs­tü özel­lik­le­ri­ni ba­kın na­sıl sı­ra­la­dı… *İ­yi bir bit­ki­sel pro­te­in kay­na­ğı­dır. Be­sin­le­rin ısı et­ki­si de­di­ği­miz bir me­ka­niz­ma ile me­ta­bo­liz­ma hı­zı­nı ha­fif ar­tı­rır. Sin­di­ri­me bağ­lı har­ca­nan […]

Yaşam

Tümü

Diyet

Tümü
 • Süt içerek ayda 4 kilo yağ yakabilirsiniz

  Süt içerek ayda 4 kilo yağ yakabilirsiniz

  29 Eylül 2014

  Kleopatra’nın güzellik banyosuna konu olan sütün bir faydası daha ortaya çıktı. Yapılan çalışmalar, sütün içeriğindeki kalsiyum sayesinde, günde iki bardak süt tüketiminin bir ayda 2-4 kilo yağ kaybı sağladığını ortaya koyuyor. Doğ­du­ğu­muz gün­den iti­ba­ren en te­mel gı­da mad­de­le­rin­den ol­ma özel­li­ği­ni ta­şı­yor süt. Vü­cu­du­mu­zun ih­ti­ya­cı olan pro­te­in, yağ ve kar­bon­hid­ra­tı ye­ter­li doz­da içe­ren en de­ğer­li vi­ta­min […]

 • Süt içerek ayda 4 kilo yağ yakabilirsiniz

  Süt içerek ayda 4 kilo yağ yakabilirsiniz

  27 Eylül 2014

  Kleopatra’nın güzellik banyosuna konu olan sütün bir faydası daha ortaya çıktı. Yapılan çalışmalar, sütün içeriğindeki kalsiyum sayesinde, günde iki bardak süt tüketiminin bir ayda 2-4 kilo yağ kaybı sağladığını ortaya koyuyor. Doğ­du­ğu­muz gün­den iti­ba­ren en te­mel gı­da mad­de­le­rin­den ol­ma özel­li­ği­ni ta­şı­yor süt. Vü­cu­du­mu­zun ih­ti­ya­cı olan pro­te­in, yağ ve kar­bon­hid­ra­tı ye­ter­li doz­da içe­ren en de­ğer­li vi­ta­min […]

Diyabet

Tümü
 • Gizli diyabeti yürüyüşle engelleyin

  Gizli diyabeti yürüyüşle engelleyin

  28 Eylül 2014

  Diyabetin önlenemeyen yükselişine karşın gizli diyabetten hayatınızda yapacağınız birkaç ufak değişiklikle kurtulabilirsiniz. Bu sihirli dokunuşlar; dengeli beslenme ve 30 dakika yürüyüş. Hayatınızı kabusa çeviren diyabet, varlığını hissedilir derecede artırıyor. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Balcı, hareketsiz ve yanlış beslenme yüzünden gizli diyabetin (prediyabet) yaygınlaştığına dikkat çekerek “Prediyabet […]

 • Tatlandırıcı kullanırken dikkat

  Tatlandırıcı kullanırken dikkat

  05 Ağustos 2014

  Obezite, diyabet, kalp-damar hastalıkları gibi insan sağlığını önemli ölçüde tehdit eden hastalıkların tedavisi için medikal tedavinin yanı sıra en etkin yol diyet tedavisidir. Bu hastalıkların tedavisi için diyetlerinde şeker ve şekerli yiyeceklerin tüketimi kısıtlanır. Düşük kalorili veya kalori içermeyen bazı yapay tatlandırıcılar kullanılabilir. Yapay tatlandırıcılar genel olarak 2 gruba ayrılır: Enerji içerenler – Sükroz: Sofra […]

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Portal Teması : Wptr.Co