Sağlık Bilgisi

Tümü
 • Annelerdeki evham durumu çocuğun psikolojisine zararlı

  Annelerdeki evham durumu çocuğun psikolojisine zararlı

  18 Ağustos 2014

  Evham dediğimiz kaygı durumu, anneleri ele geçirerek çocuk üzerinde olumsuz psikolojik etkiler oluşmasına altyapı hazırlayabiliyor. Anne ve hatta babaların bu kaygıları, çocuklarda özgüven eksikliği, içe kapanıklık olarak ortaya çıkabiliyor. Ço­cuk­la­rı­nı ev dı­şın­da­ki dış dün­ya­dan ko­ru­mak is­te­yen an­ne­ler, is­te­me­den de ol­sa za­man za­man yap­tık­la­rı ev­ham­lar ne­de­niy­le ço­cuk­la­rı­nın zi­hin­sel ve psi­ko­lo­jik ge­li­şim­le­ri­ne za­rar ve­re­bi­li­yor. Kay­gı bo­zuk­lu­ğu işa­re­ti […]

 • Tüp bebek düşüklerine yeni nesil dizileme tekniği

  Tüp bebek düşüklerine yeni nesil dizileme tekniği

  18 Ağustos 2014

  Tüp be­bek­te tek­rar­la­yan dü­şük­le­re kar­şı ‘ye­ni ne­sil di­zi­le­me tek­ni­ği­’ ge­liş­ti­ril­di. Yön­tem em­bri­yo­nun tüm ge­ne­tik özel­lik­le­ri­ni in­ce­li­yor bu sa­ye­de rah­me en fit em­bri­yo yer­leş­ti­ri­li­yor. Dü­şük ve has­ta­lık­lı be­bek ris­ki ön­le­ni­yor. Tüp be­bek­te, em­bri­yo­lar­da­ki ha­ta­lı ge­ne­tik kod­lar ne­de­niy­le tek­rar­la­nan dü­şük­ler sık­ça gö­rü­len bir so­run. Ney­se ki her ge­çen gün dev atı­lım­lar ger­çek­leş­ti­ren tıp dün­ya­sı, bu so­ru­na kar­şı […]

Şifalı Bitkiler

Tümü
 • Antioksidan deposu süper meyve çarkıfelek

  Antioksidan deposu süper meyve çarkıfelek

  17 Ağustos 2014

  Devir, süper meyvelerin devri; besin değeri yüksek ve antioksidan açısından zengin Norveç böğürtleni, nar, acai çileği, papaya, çarkıfelek bağışıklığı kuvvetlendiriyor, cildi güzelleştiriyor. İç has­ta­lık­la­rı uz­ma­nı Dr. Ay­ça Ka­ya gü­nü­müz­de sü­per mey­ve­le­rin ka­nıt­lan­mış ko­ru­ma özel­lik­le­ri bu mey­ve­le­ri, sağ­lık­lı ve den­ge­li ya­şam tar­zı­nın vaz­ge­çil­me­zi ha­li­ne ge­tir­di­ği­ni söy­le­di. Nor­veç bö­ğürt­le­ni, nar, aca­i çi­le­ği, pa­pa­ya, çar­kı­fe­lek gi­bi sü­per mey­ve­ler, […]

 • Soğuk havalarda ruhunuza ve bedeninize iyi gelen içecekler

  Soğuk havalarda ruhunuza ve bedeninize iyi gelen içecekler

  15 Ağustos 2014

  Sıvı tüketimi dediğimizde aklımıza ilk gelen su olmalı elbette. Ancak suyun yanında tüketeceğimiz pek çok sağlıklı içecek de bize bu dönemde oldukça yardımcı olmakta hastalıklarla savaşta. Özellikle de bitki çayları ve sıcak içeceklerde kullandığımız baharatlar ve bal gibi doğal tatlandırıcılar. So­ğuk­lar­da ve kış ay­la­rın­da al­dı­ğı­mız sı­vı­nın öne­mi ol­duk­ça faz­la. Ke­za ağız ve bo­ğaz te­miz­li­ği ve […]

Yaşam

Tümü
 • İşte erkeklerin burunlarının büyük olmasının sebebi

  İşte erkeklerin burunlarının büyük olmasının sebebi

  19 Ağustos 2014

  Kadın ve erkeklerin burun büyüklüklerinin farklı olmasının sebebinin vücut ihtiyaçlarından kaynaklandığı ortaya çıktı. Iowa Üniversitesi’nden uzmanların yaptığı araştırmaya göre erkeklerin burunları kadınlara oranla yüzde 10 daha büyük oluyor. Erkeklerin kas gücünün daha fazla olduğunu açıklayan bilim insanları bu yüzden de erkeklerin daha fazla oksijene ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Araştırmacılar, kadınların burunlarının daha küçük olmasının nedenini […]

 • Annelerdeki evham durumu çocuğun psikolojisine zararlı

  Annelerdeki evham durumu çocuğun psikolojisine zararlı

  18 Ağustos 2014

  Evham dediğimiz kaygı durumu, anneleri ele geçirerek çocuk üzerinde olumsuz psikolojik etkiler oluşmasına altyapı hazırlayabiliyor. Anne ve hatta babaların bu kaygıları, çocuklarda özgüven eksikliği, içe kapanıklık olarak ortaya çıkabiliyor. Ço­cuk­la­rı­nı ev dı­şın­da­ki dış dün­ya­dan ko­ru­mak is­te­yen an­ne­ler, is­te­me­den de ol­sa za­man za­man yap­tık­la­rı ev­ham­lar ne­de­niy­le ço­cuk­la­rı­nın zi­hin­sel ve psi­ko­lo­jik ge­li­şim­le­ri­ne za­rar ve­re­bi­li­yor. Kay­gı bo­zuk­lu­ğu işa­re­ti […]

Diyet

Tümü
 • Metabolizmayı hızlandırmanın 8 yolu

  Metabolizmayı hızlandırmanın 8 yolu

  17 saat önce

  Düzenli ve hızlı çalışan bir metabolizma herkes için önemli. Çünkü hızlı metabolizma, daha fazla kalori yakımı, dolayısıyla kilo kontrolü ile doğru orantılı. Kas kitlesinin fazla olması, vücuttaki yağ yakımının da fazla olması anlamına geliyor. Kas kitleleri çok olduğu için erkekler bu açıdan daha şanslı. Birçok insan için metabolizma 40 yaşından sonra yavaşlamaya başlıyor. Uzman Diyetisyen […]

 • Diyette son trend: Oruç Diyeti

  Diyette son trend: Oruç Diyeti

  16 Ağustos 2014

  İngiltere ve Amerika’da hem uzun yaşamı hem de zayıflamayı vaadeden 5:2 diyetinden alınan olumlu sonuçlar gittikçe popüleretisini artırmaya başladı.Seçilen 2 günde oruç tutulan,diğer 5 günde normal yeme düzeniyle Akdeniz mutfağına özel yiyeceklerin tüketildiği diyetle kilo kaybetmemek imkansız… Haftada 2 gün oruç ve 5 gün normal yeme günü olan 5:2 diyetinde, oruç gününde sınırsız sıvı ile […]

Diyabet

Tümü
 • Tatlandırıcı kullanırken dikkat

  Tatlandırıcı kullanırken dikkat

  05 Ağustos 2014

  Obezite, diyabet, kalp-damar hastalıkları gibi insan sağlığını önemli ölçüde tehdit eden hastalıkların tedavisi için medikal tedavinin yanı sıra en etkin yol diyet tedavisidir. Bu hastalıkların tedavisi için diyetlerinde şeker ve şekerli yiyeceklerin tüketimi kısıtlanır. Düşük kalorili veya kalori içermeyen bazı yapay tatlandırıcılar kullanılabilir. Yapay tatlandırıcılar genel olarak 2 gruba ayrılır: Enerji içerenler – Sükroz: Sofra […]

 • Doğurganlığın önündeki engel Diyabet

  Doğurganlığın önündeki engel Diyabet

  02 Ağustos 2014

  Toplumumuzda diyabetin doğurganlık üzerindeki etkileri halen çok iyi bilinmiyor. Diyabet tek başına kısırlığa neden olmasa da bazı erkek hastalarda sperm kalitesinde bozulma ve cinsel disfonksiyona bağlı doğurganlıkta azalma oluyor. Kadınlarda da gebelik kayıpları ve komplikasyonlar sık görülüyor. Araş­tır­ma­lar ül­ke­miz­de tüm çift­le­rin yak­la­şık yüz­de 15’i­nin ge­ne­tik, tıb­bi veya cer­ra­hi se­bep­ler ne­de­niy­le kı­sır­lık so­ru­nu ya­şa­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor. Di­ya­be­tin […]

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Portal Teması : Wptr.Co